Article Index

KALENDARI I APLIKIMIT A1/A1Z MSH 2018

Ne linkun e meposhtem keni kalendarin e aplikimit A1/A1Z  MSH 2018

http://akp.gov.al/images/matura_2018/njoftim_aplikim_a1_a1z.pdf

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Datat e Testimit Mësues për Shqipërinë 2018

 

1- Ketu mund te gjeni Listën emërore të Gjuhe Shqipe dhe Letërsisë

https://mesuespershqiperine.al/Njoftimes/GetPdf?filename=ListaEm%C3%ABroreGjuheShqipeLetersi.pdf

...........................................................................................................................................................

 

KALENDARI I TESTIMIT TË INFORMATIZUAR TË MËSUESVE

(MËSUES PËR SHQIPËRINË) MARS-PRILL 2018.

Ne linkun e meposhtem mund te hkarkoni kalendarin e testimit te mesuesve (Mesues per Shqiperine)

https://www.dropbox.com/s/d8h3nbmfeh7j5gy/Kalendari%20Mesues%20per%20Shqiperine%20%20%20Mars-Prill%202018.pdf?dl=0

...........................................................................................................................

Udhezimi nr 12 dt 27.2.2018

Udhezimi ne Lidhje me rregulloren dhe zhvillimin e testimit Online te Portalit 2018

 

Udhezimi nr 12 dt 27.2.2018

Derregullimi

Të nderuar qytetarë dhe arsimtarë,

Me vendosmërinë dhe përkushtimin për të ndryshuar rrënjësisht shërbimet që ofrohen nga institucionet publike në Shqipëri, qeveria ka ndërmarrë një nismë për të zvogëluar në maksimum burokracinë me të cilën përballemi prej vitesh e vitesh me radhë.

Synimi ynë është të ulim sa më shumë kostot financiare dhe kohën që Ju nevojitet për të përfituar shërbime publike, duke reduktuar numrin e dokumentacionit si certifikata, leje, licenca apo autorizime që institucionet shtetërore kërkojnë në këmbim të shërbimeve të ofruara.

Në të njëjtën kohë, synojmë të nxisim shërbimet online, për të shmangur radhët e gjata në sportele, për të eliminuar korrupsionin dhe për të sjellë administratën shtetërore sa më pranë nevojave Tuaja.

Edhe pse ka ende shumë për të bërë në këtë drejtim, dëshiroj të ndaj me Ju disa prej arritjeve të deritanishme:

Nëse për të marrë shërbimet në MASR dhe institucionet e varësisë deri dje ju kërkoheshin 254 dokumente, tashmë do t’ju duhet të paraqisni vetëm 86 dokumente për të marrë 44 shërbimet e ofruara.

Për 33 dokumente në total që kërkonin noterizim, 23 prej tyre janë eliminuar.

Ne do të aplikojmë formularin e vetëdeklarimit në 3 shërbime dhe vetëm pasi jeni shpallur fitues do të paraqisni dosjen me dokumentet e reduktuara po ashtu.

Po ashtu, barra e marrjes së dokumenteve më poshtë kalon nga ju tek zyrat e ofrimit të shërbimit, duke i gjeneruar ato përmes platformës elektronike e-Albania apo nëpërmjet ndërveprimit dhe komunikimit midis institucioneve:

1.     Certifikatë personale,

2.     Certifikate familjare,

3.     Certifikatë lindjeje,

4.     Vërtetim vendbanim,

5.     Kopje e dokumentit të identifikimit,

6.     Regjistrimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB),

7.     Deklaratë që subjekti juridik ka të ardhura financiare të mjaftueshme për hapjen e aktivitetit, etj.

Të dashur prindër,

Për të regjistruar fëmijët Tuaj në arsimin parashkollor, klasë të parë apo në gjimnaz, nga 20 dokumente që ju duheshin, tashmë do të dorëzoni vetëm 7, duke kursyer jo pak kohë sorollatje nëpër institucione, por dhe minimalisht 2’600 lekë.

Nëse do të transferoni fëmijët Tuaj në arsimin bazë brenda vendit apo nga një shkollë e mesme tek një tjetër, nga 18 dokumente në total që duheshin për këto shërbime, tashmë do të dorëzoni vetëm 6.

Ju prindër, krenarë për fëmijët Tuaj, të cilët përfitojnë bursë ekselence, tashmë do të paraqiteni vetëm me një kërkesë nga 5 dokumente që duhej të dorëzonit. Institucioni dhe jo ju, ka detyrën të bëjë verifikimin e shkollës dhe notave të deklaruara.

Me këtë proces i japim fund edhe mundimit të familjeve nga kategoritë në nevojë që përfitojnë tekste falas. Nuk ju duhet më të parapaguani dhe pastaj të rimbursoheni. Për 100 mijë nxënës përfitues, tashmë është shkolla ajo që përgatit dokumentacionin dhe iu mundëson tekstet.

  Të dashur studentë,

Ju që aspironi të përfitoni nga bursat e Fondit të Ekselencës, në dosjen e aplikimit do të dorëzoni vetëm 3 dokumente nga 10 të kërkuara.

  Të nderuar akademikë,

Për njohjen e titujve si “Profesor” dhe “Profesor i Asociuar”, nga 10 dokumente të kërkuar në total, tashmë do të dorëzohen 6 të tilla. Ndërkaq, për njohjen dhe njehsimin e gradës shkencore "Doktor" nga 8 dokumente, do të kërkohen vetëm 4.

Megjithatë, ndonëse jemi përpjekur të bëjmë më të mirën që shërbimet publike në Shqipëri të përmirësohen ndjeshëm, jemi të vetëdijshëm se kemi ende shumë punë për të bërë.

Sugjerimet dhe komentet Tuaja mbi çfarë është bërë dhe çfarë ende duhet bërë, janë mënyra më e mirë për të çuar përpara punën e nisur, për t’u shkëputur njëherë e mirë nga korrupsioni dhe burokracia dhe për t’i kthyer shërbimet publike në shërbime për qytetarët.

Ndaj Ju lutem të kontaktoni me ne përmes platformës së bashkëqeverisjes

https://www.shqiperiaqeduam.al/#kuvendi  ose përmes adresës së email-it deregulimi@arsimi.gov.al .

Juaja sinqerisht,

Lindita NIKOLLA

Ministre e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Udhezimi nr 16 date 31.07.2017

Udhëzimi nr. 16, datë 31.7.2017 " Për vitin shkollor 2017-2018 në sistemin arsimor parauniversitar"

Udhezim nr 10 dt 23.2.2018 datat e MSH 2018

Provimet e Maturës Shteterore 2018

1. Gjuha e Huaj (D3) 04 Qershor 2018

2. Gjuhe Shqipe dhe letersi (D1) 08 Qershor 2018

3. Matematike (D2) 13 Qershor 2018

4. Provimet me Zgjedhje (Z1,Z2) 20 Qershor 2018

 

Udhezim nr 10 dt 23.2.2018 datat e MSH 2018

 

 

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2018

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2018

Rregullorja e Matures Shteterore 2018

Ketu do te Gjeni Rregulloren e Matures Shteterore 2017-2018

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR PORTALIN 2018

Prej dites se sotme date 19.01.2018 deri ne daten 31.01.2018 ju njoftojme se:

1. Te gjithe kandidatet e Portalit 2016-2017 te cilet jane ne pritje per tu punesuar apo te punesuar tashme me kontrate te perkoheshme  dhe duan te vazhdojne te jene pjese e Portalit "Mesues per Shqiperine" te paraqiten ne ZA Sarande per te marre Formularin e Aplikimit sepse duhet te rregjistohen online per te mbajtur Piket e Dosjes dhe Provimit. Keta mesues vetem do te kryejne rregjistrimin ne sistem dhe nuk jane te detyruar te japin perseri Provimin kete vit.

2. Te gjithe kandidatet qe kane dorezuar dosjen per tu futur ne Portal apo per te permiresuar Piket duhet te paraqiten ne ZA Sarande per te marre formularin e pikeve i cili sherben per te bere rregjistrimin online qe te mund te jene pjese e Provimit.

 

Rregjistrimi ne portal behet ne Adresen www.mesuespershqiperine.al sipas MANUALIT qe mund ta gjeni duke klikuar Ketu.

SUKSESE

         Njoftim për Portalin "Mësues për Shqipërinë" 2018

 Ne linkun e meposhtem keni manualin dhe videon ilustruese te menyres se aplikimit per Portalin ''Mesues Per Shqiperine 2017-2018

 

https://mesuespershqiperine.al/Njoftimes/Manuale

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Njoftim Portali "Mesues per Shqiperine"

Njoftohen të gjithë kandidatët për ushtrimin e profesionit të mësuesit se afati  i pranimit të dosjeve është  30.11.2017-22.12.2017.

Kandidatët e interesuar për të ushtruar profesionin e mësuesit, dërgojnë dosjen e aplikimit për konkurrim pranë Zyrës Arsimore Sarandë nëpërmjet shërbimit postar, brenda datës 22.12.2017.

Dosja e aplikimit për mësues përmban:

 1. Curriculum Vitae sipas modelit të përcaktuar në shtojcën nr. 1,  të udhëzimit nr.38, datë 06.10.2015.
 2. Raport- mjekoligjor (i tre muajvetë fundit dhe i detyrueshëm).
 3. Deklaratë per giendjen gyqësore, sipas shtojcës 5 të udhëzimit nr.38, datë 06.10.2015
 4. Vërtetim të qendrës  së banimit (i detyrueshëm).
 5. Fotokopje të librezes së punës.
 6. Fotokopje të diplomës dhe vërtetimit/listës së  notave të studimeve të larta (cikli I+II dhe DIND), të noterizuar (i detyrueshem).
 7. Fotokopje të licencës së provimit të shtetit për profesionin e rregulluar të mësuesit.
 8. Fotokopje e certifikatave të trajnimeve (paraqiten kopje të certifikatave të akredituara nga MAS dhe ato jashtë  vendit).
 9. Fotokopje e dëshmive të shkallëve të kualifikimit.
 10. Fotokopje të noterizuar të dëshmive të kualifikimeve shkencore, (gradë ose titull akademik/ shkencor).
 11. Fotokopje të dëshmisë se njohjes së  gjuhës/ve të huaja, të noterizuar.
 12. Botime, kumtesa dhe publikime në fushen e edukimit. Kopje të  faqes së parë,ku identifikohet titulli dhe njësia publikuese.
 13. Deklaratë nga kandidati për, auotorizimin e njësisë arsimore vendore që të shqyrtojë vertetesinë e dokumenteve të paraqitura (sipas shtojces 2 të udhëzimit nr 38).

Kandidati, dosja e të cilit nuk përmban dokumentet e detyrueshme si më sipër skualifikohet nga te gjitha fazat e konkurrimit.

 

Ketu mund te gjeni shkresen me Afatet

......................................................................................................................................................................

MATURA SHTETËRORE 2018

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2018

Urdhër Nr. 672 datë 29.12.2017 për miratimin e rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2018 në Republikën e ShqipërisëRezultatet mesues per Shqiperine 2016-2017

Rezultatet e Portalit 2016-2017

................................................................................................................................................................................................................................