Nr Gjinia Lënda Shuma RENDITJA NR DOSJE kualif VITI I DOSJES 1 SQARIME NESE JEP PROVIM/MBART PIKET/RINOVON DOSJEN        
1 F AF 91.9 1 1408 K 2016 JEP Drejtor Shkolle Himare      
3 F AF 72.2 3 1116 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Vend Vakant Shkolla 15 Tetori      
4 F AF 69.2 4 1368 K 2015 MBART Vend Vakant Shkolla Ismail Qemali      
5 F AF 66.4 5 1541 K 2016 JEP Nuk pergjigjet 15 mars (N.Frasheri) Kontrate I.Kushta deri 08/05/2017 Kontrate 1 Vjecare P.Rexhepi Cerkovine deri 08/05/2018  
9 F AF 63.9 9 1334 K 2015 MBART Drejtor Shkolle Akerni      
10 M AF 62.5 10 1121 K 2015 MBART Nendretor Shkolle Q.Nuredini      
2 F AF 74.2 2 1464 K 2016 JEP Refuzon J.Minga Kontrate H.Vranisht    
6 F AF 65.8 6 1219 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate H.Mehilli Kontrate J.Minga deri 30/09/2017 Vazhdon me kontrate te J.Minga  
7 F AF 65.7 7 1526 K 2016 JEP Zvendsim tek N. FRASHERI Nuk Pergjigjet Nuk përgjigjet 23.10.2017  
8 M AF 64.9 8 1221 K 2015 MBART Kontrate Risili Kontrate L.Lindje K.Malaj me kontrate Bashaj  
11 F AF 60.3 11 1278 K 2015 JEP Kontrate Z.Murra deri 15 qershor 2017 kontrate 15 TETORI DERI 20 MARS 2018    
12 F AF 58.0 12 1131 K 2015 JEP Nuk pergjigjet 16/03/2017 ora 13.35 Kontrate S.Musai Mesues Mbeshtetese B.Pelari  
13 F AF 56.3 13 1476 K 2014 JEP Kontrate N.Frasheri Nuk Pergjigjet 12:35 dt.23.10.2017    
14 F AF 56.1 14 1494 K 2016 JEP Kontrate Shkoze Kontrate M.Çakërri deri ne 24 prill 2018    
15 F AF 56.1 15 1388 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate PLM      
16 F AF 56.0 16 1521 K 2014 JEP Kontrate jani minga 19/04/2017 deri 16/06/2016 Kontrate Z.Lelo 25.10.2017    
17 F AF 55.7 17 1560 K 2016 JEP Kontrate Selenice Deri 16/06/2017 Nuk pergjigjet 01.02.2018 për "Rilindjen"    
18 F AF 55.2 18 1114 K 2015 MBART Nuk pergjigjet ne telefon      
19 F AF 53.3 19 1517 K 2016 JEP Kontrate I.Kushta deri 16 qershor 2017 Mesuese Mbeshtetese Shkolla T.Ndini    
35 F AF 52.3 20 1307 K 2015 MBART Punesuar M.Delo      
20 F AF 52.0 21 1376 K 2015 MBART        
21 F AF 51.2 22 1127 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Mesuese Mbeshtetese Trevllazer      
22 F AF 50.3 23 1339 K 2015 JEP Mesuese Mbeshtetese Selenice      
23 F AF 50.3 24 1289 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Mesuese Mbeshtetese 15 Tetori      
25 F AF 49.2 25 1514 K 2016 JEP Refuzoi Shkollen "Rilindja" 01.02.2018      
26 F AF 49.0 26 1454 K 2016 JEP Nuk pergjigjet 01.02.2018      
27 F AF 48.7 27 1471 K 2016 JEP Nuk ka numer te perditesuar 01.02.2018      
28 F AF 48.7 28 1343 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate Rilindja 01.02.2018-21.02.2018      
29 F AF 48.6 29 1553 K 2016 JEP        
30 F AF 48.2 30 1256 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
31 F AF 47.6 31 1162 K 2015 JEP        
32 F AF 47.5 32 1370 K 2015 MBART        
33 F AF 46.8 33 1222 K 2015 JEP        
34 F AF 45.7 34 1508 K 2016 JEP        
36 M AF 44.8 35 1284 K 2015 MBART        
37 F AF 44.2 36 1318 K 2015 MBART        
38 F AF 44.0 37 1215 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
39 F AF 44.0 38 1147 K 2015 MBART        
40 F AF 43.5 39 1424 K 2016 JEP        
41 F AF 43.4 40 1279 K 2015 JEP        
42 F AF 42.9 41 1483 K 2016 JEP        
43 F AF 42.9 42 1181 K 2015 MBART        
44 F AF 42.0 43 1123 K 2015 MBART        
45 F AF 41.5 44 1525 K 2016 JEP        
46 F AF 41.4 45 1411 K 2016 JEP        
47 F AF 41.2 46 1153 K 2015 JEP        
48 F AF 40.5 47 1142 K 2015 MBART        
49 F AF 39.5 48 1498 K 2016 JEP        
50 F AF 39.3 49 1261 K 2015 MBART        
24 F AF 38.1 50 1188 K 2015 MBART        
51 F AF 37.9 51 1440 K 2016 JEP        
52 F AF 37.3 52 1145 K 2015 MBART        
53 F AF 35.5 53 1396 K 2015 MBART        
54 M AF 35.0 54 1534 K 2016 JEP        
55 F AF 34.9 55 1191 K 2015 MBART        
56 F AF 34.2 56 1260 K 2015 MBART        
57 F AF 32.8 57 1576 K 2016 JEP        
58 F AF 29.3 58 1506 K 2016 JEP        
59 F AF 29.0 59 1535 K 2016 JEP        
60 F AF 26.7 60 1122 K 2015 MBART        
61 F AF 26.4 61 1161 K 2015 MBART        
62 F AF 25.9 62 1367 K 2015 MBART        
63 F AF 23.1 63 1140 K 2015 MBART        
73 F APSH 76.6 1 1118 K 2015 MBART Punesuar me Vendim      
74 F APSH 67.9 2 1270 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Punesuar me Vendim Z.Murro      
75 F APSH 67.1 3 1251 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Punesuar me Vendim Kopshti 15      
76 F APSH 66.4 4 1327 K 2015 MBART Punesuar me Vendim L.Mone      
77 F APSH 65.0 5 1580 K 2016 JEP Punesuar me Vendim Kopshti 3      
78 F APSH 64.5 6 1372 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Shkollen S.Musai Punesuar me Vendim Kopshti 3    
80 F APSH 61.3 8 1255 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Punesuar 2 muaj ne Risili Me Vendim S.Musai    
83 F APSH 60.5 11 1474 K 2014 MBART POR DOREZON DOSJE Mesuese Mbeshtetese kopshti 2 Punesuar Kopshti 7&11    
84 F APSH 60.4 12 1451 K 2016 JEP Punesuar nga Bashkia Selenice      
79 F APSH 64.0 7 1555 K 2016 JEP Kontrate 2 mujore Risili Refuzon S.Musai Kontrate L.Sallata Refuzon vend vakant në Bishan
81 F APSH 61.1 9 1159 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Hore-vranisht Kontrate Kafil Malaj    
82 F APSH 60.8 10 1504 K 2016 JEP Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Eshte Sanitare F.F.Danaj    
85 F APSH 60.4 13 1312 K 2015 JEP Nuk pergjigjet ne telefon 20.10.2017 Telefoni I Fikur 31.10.2017 Nuk pergjigjet ne telefon  
  F APSH 60.0 14 1282 K 2015 JEP Refuzon Horë-Hranisht 20.10.2017 Refuzon 1/2 NORME Orikum 31.10.2017    
87 F APSH 59.6 15 1324 K 2015 MBART Refuzon Horë-Hranisht 20.10.2017 1/2 NORME në kopshtin Orikum    
88 F APSH 59.0 16 1447 K 2016 JEP Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
89 F APSH 58.9 17 1303 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Nuk pergjigjet ne telefon Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
90 F APSH 57.7 18 1414 K 2016 JEP Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
91 F APSH 57.5 19 1252 K 2015 JEP Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
92 F APSH 57.2 20 1439 K 2016 JEP Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
93 F APSH 57.0 21 1323 K 2015 MBART Refuzon Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
94 F APSH 56.7 22 1257 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Punesuar në Horë-Vranisht      
95 F APSH 56.0 23 1470 K 2016 JEP Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
96 F APSH 55.3 24 1171 K 2015 JEP Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
97 F APSH 55.0 25 1314/1543 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
98 F APSH 54.3 26 1530 K 2016 JEP        
99 F APSH 54.0 27 1361 K 2015 MBART Refuzon Kuç 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
100 F APSH 54.0 28 1360 K 2015 MBART Refuzon Kuç 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
101 F APSH 53.8 29 1421 K 2016 JEP Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
102 F APSH 53.8 30 1550 K 2016 JEP Nuk ka nr telefoni      
103 F APSH 53.0 31 1174 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Nuk ekziston nr tel 23.10.2017 ora 15e 27 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
104 F APSH 52.6 32 1187 K 2015 JEP Refuzon në M.Meto 24.10.2017      
105 F APSH 52.4 33 1209 K 2015 JEP Refuzoi M.Meto 24.10.2017      
106 F APSH 51.9 34 1290 K 2015 JEP Refuzoi M.Meto 24.10.2017      
107 F APSH 51.8 35 1532 K 2016 JEP Nuk ka nr telefoni Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
108 F APSH 51.8 36 1291 K 2015 MBART Kontrate M.Meto 25.10.2017      
109 F APSH 51.7 37 1511 K 2016 JEP        
110 F APSH 51.7 38 1552 K 2016 JEP        
111 F APSH 51.7 39 1437 K 2016 JEP        
112 F APSH 51.5 40 1240 K 2015 MBART        
113 F APSH 50.9 41 1578 K 2016 JEP        
114 F APSH 50.7 42 1520 K 2016 JEP        
115 F APSH 49.6 43 1516 K 2016 JEP        
116 F APSH 49.5 44 1522 K 2016 JEP        
117 F APSH 48.1 45 1326 K 2015 JEP        
118 F APSH 48.0 46 1559 K 2016 JEP        
119 F APSH 47.8 47 1500 K 2016 JEP        
121 F APSH 46.9 48 1120 K 2015 MBART        
122 F APSH 46.5 49 1549 K 2016 JEP        
123 F APSH 46.2 50 1196 K 2015 MBART        
124 F APSH 45.9 51 1529 K 2016 JEP        
125 F APSH 44.0 52 1148 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
126 F APSH 43.5 53 1276 K 2015 JEP        
127 F APSH 42.2 54 1311 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
128 F APSH 41.0 55 1310 K 2015 JEP        
129 F APSH 40.5 56 1475 K 2016 JEP        
130 F APSH 37.4 57 1505 K 2016 JEP        
131 F APSH 36.5 58 1149 K 2015 MBART        
132 F APSH 36.4 59 1456 K 2016 JEP        
133 F APSH 35.5 60 1218 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
134 F APSH 33.5 61 1551 K 2016 JEP        
135 F APSH 33.4 62 1286 K 2015 JEP        
136 F APSH 32.8 63 1389 K 2015 JEP        
137 F APSH 32.7 64 1385 K 2015 MBART        
138 F APSH 30.3 65 1274 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
139 F APSH 30.0 66 1453 K 2016 JEP        
140 F APSH 29.9 67 1227 K 2015 MBART        
141 F APSH 28.5 68 1558 K 2016 JEP        
142 F APSH 26.4 69 1224 K 2015 MBART        
146 F AS 65.2 1 1375 K 2015 JEP Punesuar tek PLM      
147 F AS 59.3 2 1404 K 2015 JEP Punesuar Orikum      
149 F B/K 78.1 1 1186 K 2015 MBART Punesuar Z.Lelo      
151 F B/K 66.8 3 1154 K 2015 MBART Punesuar Akerni portali 2015-2016 Nuk pergjigjet ne telefon    
155 F B/K 45.1 7 1584 K 2016 JEP Punesuar L.Nuro Kontrate      
156 F B/K 45.1 8 1380 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Punesuar 28 Nentori      
158 M B/K 39.9 10 1269 K 2015 MBART Punesuar ne Karbunare (Kmesues)      
150 F B/K 70.5 2 1573 K 2016 JEP Refuzon S.Zotaj 26/04/2017 ora 12.01 Refuzon Himaren Refuzon Lubonjen  
152 F B/K 64.2 4 1197 K 2015 MBART Nuk pergjigjet 26/04/2017 Refuzon Himare Refuzon L.Nuro Refuzon Lubonjë 14.11.2017
153 M B/K 60.6 5 1164 K 2015 MBART Nuk egziston numri 26/04/2017 Refuzon Himare Refuzon L.Nuro Refuzon Lubonjë 14.11.2017
154 F B/K 46.5 6 1448 K 2016 JEP Kontrate S.Zotaj 30/06/2017 Refuzon L.Nuro Kontrate 1 Vit Lubonje  
157 F B/K 41.6 9 1562 K 2016 JEP Kontrate 1 Vit kalendarik HIMARE      
159 F B/K 39.0 11 1563 K 2016 JEP Refuzon M.Meto 23.10.2017 ora11e59      
160 M B/K 37.5 12 1531 K 2016 JEP Kontrate 1 Vjecare M.Meto      
161 F B/K 35.8 13 1545 K 2016 JEP        
162 F B/K 31.5 14 1235 K 2015 MBART        
163 F B/K 29.4 15 1169 K 2015 MBART        
164 F B/K 25.5 16 1479 K 2016 JEP        
166 M EFIZ 63.7 1 1422 K 2016 JEP Punesuar me Vendim Teli Ndini      
167 M EFIZ 56.6 2 1410 K 2016 JEP Punesuar LEF SALLATA      
168 F EFIZ 42.0 3 1519 K 2016 JEP Punesuar NOVOSELE      
169 M EFIZ 38.0 4 1445 K 2016 JEP Punesuar ISMAIL QEMALI      
170 M EFIZ 16.6 5 1575 K 2016 JEP Punesuar M.Posio      
171 M EFIZ 7.5 6 1346 K 2015 SU PARAQIT NE PROVIM KONTRATE KOCUL      
173 F EKO 51.0 1 1583 K 2014 MBART POR DOREZON DOSJE 15 ore M.Q.Ataturk      
174 F EKO 37.5 2 1200 K 2015 MBART        
175 F F 83.6 1 1495 K 2016 JEP        
176 F F 57.5 2 1502 K 2016 JEP        
177 F F 53.2 3 1430 K 2016 JEP Refuzon Himare 31.01.2018      
178 F F 51.9 4 1190 K 2015 MBART Refuzon Himare 31.01.2018      
180 F F 29.7 6 1413 K 2016 JEP Refuzon vend vakant Himare      
183 F GJA 68.3 3 1554 K 2016 JEP Punesuar Himare      
185 M GJA 65.3 5 1296 K 2015 MBART Drejtor Shkolle F.F.Danaj      
181 F GJA 86.8 1 1183 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate I.Kushta      
182 F GJA 73.4 2 1203 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Himare Me kontrate te 28 Nentori 05.02.2018-02.05.2018    
184 F GJA 67.8 4 1124 K 2015 MBART Kontrate Gj.Bixhili      
186 F GJA 64.7 6 1300 K 2015 MBART Refuzon Horë Vranisht 31.10.2017      
187 F GJA 63.5 7 1329 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate Gj.Frenge Selenice      
188 F GJA 62.6 8 1349 K 2015 MBART Refuzon Horë Vranisht 31.10.2017      
189 F GJA 61.9 9 1192 K 2015 MBART Nendrejtore F.Ramadani      
190 F GJA 61.7 10 1528 K 2016 JEP        
191 F GJA 60.6 11 1441 K 2016 JEP   Mbeshtetese te kopshti 11    
192 F GJA 60.5 12 1151 K 2015 MBART        
193 F GJA 59.8 13 1564 K 2016 JEP        
194 M GJA 59.8 14 1523 K 2016 JEP Me kontrat der ne fund te marsit Kocul      
195 F GJA 59.5 15 1207 K 2015 MBART        
196 M GJA 59.3 16 1548 K 2016 JEP        
197 F GJA 59.2 17 1313 K 2015 JEP        
198 F GJA 58.8 18 1134 K 2015 JEP        
199 F GJA 58.8 19 1398 K 2015 MBART        
200 F GJA 58.2 20 1417 K 2014 JEP        
201 F GJA 57.0 21 1117 K 2015 MBART        
202 F GJA 56.3 22 1455 K 2014 JEP        
203 F GJA 56.2 23 1527 K 2016 JEP        
204 F GJA 54.9 24 1285 K 2015 MBART        
205 F GJA 53.8 25 1412 K 2016 JEP        
206 F GJA 52.9 26 1273 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
207 F GJA 52.6 27 1429 K 2016 JEP        
208 F GJA 52.5 28 1489 K 2016 JEP        
209 F GJA 52.4 29 1436 K 2016 JEP        
210 F GJA 50.0 30 1194 K 2015 MBART        
211 F GJA 49.2 31 1352 K 2015 MBART        
212 F GJA 48.9 32 1144 K 2015 MBART        
213 F GJA 48.1 33 1138 K 2015 MBART        
214 F GJA 47.3 34 1250 K 2015 JEP Kontrate Q.Nuredini      
215 F GJA 45.5 35 1423 K 2016 JEP        
216 F GJA 44.7 36 1567 K 2016 JEP        
217 F GJA 44.5 37 1568 K 2016 JEP Mesuese Mbeshtetese kopshti 2      
218 F GJA 44.2 38 1306 K 2015 MBART        
219 F GJA 42.9 39 1358 K 2015 JEP        
220 F GJA 42.6 40 1496 K 2016 JEP        
221 F GJA 42.1 41 1443 K 2016 JEP        
222 F GJA 41.4 42 1503 K 2016 JEP Kontrate Horë vranisht 9 ore 07.11.2017      
223 M GJA 39.8 43 1452 K 2016 JEP        
224 F GJA 39.8 44 1168 K 2015 MBART        
225 F GJA 38.5 45 1325 K 2015 MBART        
226 F GJA 38.0 46 1572 K 2016 JEP        
227 F GJA 37.6 47 1193 K 2015 JEP        
228 F GJA 35.9 48 1315 K 2015 JEP        
229 M GJA 33.3 49 1268 K 2015 JEP        
230 M GJA 33.3 50 1586 K 2016 JEP        
231 F GJA 31.8 51 1582 K 2016 JEP        
234 M GJF 82.7 1 1287 K 2015 MBART Punesuar Avni Rustemi      
235 F GJF 55.5 2 1308 K 2015 MBART Punesuar M. Cakerri      
236 F GJI 71.9 1 1243 K 2015 MBART Kontrate Ali Demi 1 Vjecare      
237 M GJI 70.9 2 1172 K 2015 MBART Kontrate I.Qemali      
238 F GJI 70.8 3 1488 K 2016 JEP Refuzon L.Lindje M.Delo      
239 F GJI 70.4 4 1211 K 2015 MBART Punesuar Shkolla Tregetare(Jo Portal)      
240 F GJI 69.2 5 1416 K 2016 MBART POR DOREZON DOSJE 8 ore Zenel Murra Nuk pergjigjet 12.12.2017    
241 F GJI 60.5 6 1152 K 2015 MBART Nuk pergjigjet 03/10/2017 Refuzon F.Ramadani 12.12.2017    
242 F GJI 60.3 7 1305 K 2015 MBART Refuzon M.Delo Refuzon F.Ramadani 12.12.2017    
243 M GJI 60.0 8 1438 K 2016 JEP Kontrate L.Lindje Muco Delo      
244 F GJI 60.0 9 1322 K 2015 MBART        
245 F GJI 47.7 10 1139 K 2015 MBART        
246 F GJI 47.0 11 1491 K 2016 JEP        
247 F GJI 39.5 12 1537 K 2016 JEP Kontrate F.Ramadani      
248 F GJI 38.8 13 1202 K 2015 MBART        
249 F GJI 19.8 14 1280 K 2015 MBART        
252 M GJSHL 90.9 2 1277 K 2015 MBART Refuzon HIMARE, ARMEN, TREBLOVE dt 19 prill 2017 Reafuzon (Kerkon dalje Pension)    
253 F GJSHL 89.1 3 1157 K 2015 MBART Drejtor Shkolle L.Mone      
262 F GJSHL 66.2 12 1132 K 2015 MBART Punesuar Himare      
263 F GJSHL 65.7 13 1199 K 2015 JEP Punesuar ne Prefekture      
264 F GJSHL 65.3 14 1401 K 2015 MBART Punesuar tek Shkolla Pavaresia (Jo nga Portali)      
265 F GJSHL 65.3 15 1184 K 2015 MBART Punesuar shkolla Halim Xhelo      
283 F GJSHL 57.6 33 1393 K 2015 MBART        
292 F GJSHL 53.4 42 1332 K 2015 MBART Drejtor Shkolle Hore Vranisht      
300 F GJSHL 52.3 50 1212 K 2015 MBART        
251 F GJSHL 104.6 1 1571 K 2016 JEP Refuzon Himare dt 19 prill 2017 refuzon armen Pranon Mesuese   Mbeshtetëse  
254 F GJSHL 81.3 4 1317 K 2015 MBART refuzon vendin ne himare dt 19 prill 2017 u telefonua nga Yllka ne ora 14.46 refuzon himare, armen, dt.30.10.2017 Refuzon S.Zotaj
255 F GJSHL 77.1 5 1467 K 2016 JEP Refuzon Himare dt 19 prill 2017 refuzon armen, TREBLOVE mbeshtetese lef Sallata  
256 F GJSHL 71.6 6 1248 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Himare dt 19 prill 2017 leje lindje KA SJELLE RAPORT leje lindje KA SJELLE RAPORT me kontrat te L,sallata
257 F GJSHL 70.5 7 1236 K 2015 MBART Mesues mbeshtetes 24 Maj Refuzon Treblove Refuzon Kote 20.10 2017 Drejtor Kote
258 F GJSHL 67.7 8 1458 K 2016 JEP Kontrate Novosele Refuzon F.Ramadanin, TREBLOVE Kontrate (L.Lindje) Kotë Refuzon vend te lire ne Amonice
259 F GJSHL 67.7 9 1384 K 2015 MBART Kontrate H.Xhelo 2017 Kontrate F.Ramadani deri 9 janar 2018    
260 F GJSHL 67.2 10 1565 K 2016 JEP Kontrate Himare 22 prill deri 30 qershor pranon amonice    
261 F GJSHL 67.0 11 1216 K 2015 MBART Mesues Mbeshtetes Kote Refuzon Treblove Punon ne Privat (Nr1)  
266 F GJSHL 65.0 16 1150 K 2015 JEP Refuzon Himare 25.10.2017 Refuzon Ramice Refuzon Kocul 01.02.2014  
267 F GJSHL 64.1 17 1382 K 2015 MBART Refuzon Himare Refuzon S.Zotaj 25.10.2017 Refuzon Gj.Bixhili 11.01.2018  
268 F GJSHL 64.0 18 1357 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Himare dt 19 prill 2017 Refuzon Ramice 25.10.2017 Refuzon Kocul 01.02.2014  
269 F GJSHL 63.8 19 1333 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Himare Kontrate Shaban Demiraj zv/leje-lindje d.31.10.2017-02/02/2018    
270 F GJSHL 63.3 20 1561 K 2016 JEP Refuzon Himaren 30.10.2017 Ka Raport Leje Lindje    
271 F GJSHL 62.9 21 1238 K 2015 MBART Mesuese Mbeshtetese M.Posio      
272 F GJSHL 62.7 22 1426 K 2014 JEP Kontrate Himare      
273 F GJSHL 62.5 23 1569 K 2016 JEP Kontrate S.Zotaj 30.10.2017-01.05.2018      
274 F GJSHL 61.7 24 1119 K 2015 MBART 06.11.2017 e punesuar te shk.Tregtare (Jo Portali)      
275 F GJSHL 60.5 25 1442 K 2016 JEP Nuk pergjigjet ne telefon Telefoni I Padisponueshem 11.01.2018    
276 F GJSHL 60.4 26 1425 K 2016 JEP 06.11.2017 Pranon te M.delo Anullohet d.07.11.2017      
277 F GJSHL 60.0 27 1405 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon Kocul 01.02.2018      
278 F GJSHL 58.8 28 1450 K 2016 JEP        
279 F GJSHL 58.3 29 1432 K 2016 JEP me kontrat ne Xhyerine(ZV.Lelje-lidje)      
280 M GJSHL 58.0 30 1402 K 2015 MBART Punesuar UV      
281 F GJSHL 57.9 31 1533 K 2016 JEP me 12 ore ne Kocul      
282 F GJSHL 57.6 32 1275 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
284 F GJSHL 57.2 34 1473 K 2016 JEP        
285 F GJSHL 57.2 35 1392 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
286 F GJSHL 57.0 36 1381 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
287 F GJSHL 56.7 37 1217 K 2015 MBART        
288 F GJSHL 56.3 38 1176 K 2015 MBART        
289 F GJSHL 55.9 39 1262 K 2015 JEP        
290 F GJSHL 55.2 40 1220 K 2015 MBART        
291 F GJSHL 54.7 41 1179 K 2015 MBART        
293 F GJSHL 53.2 43 1328 K 2015 MBART        
294 F GJSHL 53.1 44 1492 K 2016 JEP        
295 F GJSHL 53.1 45 1180 K 2015 MBART        
296 F GJSHL 52.8 46 1264 K 2015 JEP        
297 F GJSHL 52.6 47 1513 K 2016 JEP        
298 F GJSHL 52.3 48 1419 K 2016 JEP        
299 F GJSHL 52.3 49 1212 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
301 F GJSHL 51.5 51 1524 K 2016 JEP        
302 M GJSHL 51.3 52 1247 K 2015 MBART        
303 F GJSHL 51.0 53 1316 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
304 F GJSHL 50.6 54 1386 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
305 F GJSHL 50.3 55 1348 K 2015 MBART        
306 F GJSHL 50.2 56 1566 K 2016 JEP        
307 F GJSHL 50.1 57 1544 K 2016 JEP        
308 F GJSHL 49.9 58 1378 K 2015 MBART        
309 F GJSHL 49.7 59 1539 K 2014 JEP        
310 F GJSHL 49.6 60 1399 K 2015 MBART        
311 F GJSHL 49.4 61 1146 K 2015 MBART        
312 F GJSHL 49.4 62 1160 K 2015 MBART Kontrate Treblove(Deri ne ardhjen e mesuesit me Arsim)      
313 F GJSHL 49.3 63 1281 K 2015 MBART        
314 F GJSHL 49.1 64 1468 K 2016 JEP        
315 F GJSHL 49.0 65 1457 K 2016 JEP        
316 F GJSHL 48.7 66 1362 K 2015 MBART        
317 M GJSHL 48.6 67 1266 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
318 F GJSHL 48.3 68 1225 K 2015 MBART        
0 F GJSHL 48.2 69 1210 K 2015 MBART        
320 F GJSHL 47.6 70 1233 K 2015 MBART        
120 F GJSHL 47.3 71 1304 K 2015 JEP        
356 F GJSHL 47.2 72 1515 K 2014     mbeshtetese Peshkpi    
321 F GJSHL 46.9 73 1484 K 2016 JEP        
322 F GJSHL 46.1 74 1444 K 2016 JEP        
323 F GJSHL 45.8 75 1337 K 2015 MBART        
324 F GJSHL 45.5 76 1485 K 2016 JEP        
325 F GJSHL 45.5 77 1115 K 2015 MBART        
326 F GJSHL 44.7 78 1253 K 2015 MBART        
327 F GJSHL 44.5 79 1364 K 2015 MBART        
328 F GJSHL 43.8 80 1234 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
329 F GJSHL 43.8 81 1342 K 2015 MBART        
330 F GJSHL 43.0 82 1487 K 2016 JEP        
331 F GJSHL 43.0 83 1126 K 2015 MBART        
332 F GJSHL 42.9 84 1330 K 2015 MBART        
333 F GJSHL 42.6 85 1507 K 2016 JEP        
334 F GJSHL 42.5 86 1463 K 2016 JEP        
335 F GJSHL 42.1 87 1231 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
336 F GJSHL 41.4 88 1400 K 2015 MBART        
337 F GJSHL 41.1 89 1208 K 2015 MBART        
338 M GJSHL 41.0 90 1435 K 2016 JEP        
339 F GJSHL 40.9 91 1409 K 2016 JEP        
340 F GJSHL 40.6 92 1540 K 2016 JEP        
341 F GJSHL 39.8 93 1344 K 2015 MBART        
342 F GJSHL 39.7 94 1189 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE        
343 F GJSHL 38.2 95 1501 K 2016 JEP        
344 F GJSHL 37.8 96 1536 K 2016 JEP        
345 F GJSHL 34.7 97 1241 K 2015 JEP        
346 F GJSHL 34.5 98 1173 K 2015 MBART        
347 F GJSHL 33.6 99 1420 K 2016 JEP        
348 F GJSHL 33.4 100 1493 K 2016 JEP        
349 F GJSHL 32.7 101 1156 K 2015 MBART        
350 F GJSHL 32.0 102 1237 K 2015 MBART        
351 F GJSHL 31.8 103 1459 K 2016 JEP        
352 F GJSHL 30.7 104 1167 K 2015 MBART        
353 F GJSHL 29.5 105 1259 K 2015 MBART        
354 F GJSHL 26.3 106 1178 K 2015 JEP        
361 F H/GJ 63.7 2 1465 K 2016 JEP Refuzon Himare 30/09/2017 ora 12.19 nuk Pergjigjet    
362 F H/GJ 62.8 3 1542 K 2016 JEP Telefonuar 30/09/2017 ora 12.21 nuk pergjigjet Kontrate Q.Nuredini 1 vit kalendarik    
363 F H/GJ 60.9 4 1165 K 2015 JEP Kontrate 1 vjecare Akerni      
364 F H/GJ 58.8 5 1113 K 2015 MBART Punesuar Himare      
365 F H/GJ 53.2 6 1365 K 2015 MBART Punesuar H.Mehilli      
366 F H/GJ 47.5 7 1302 K 2015 MBART Kontrate 1 Vjecare Risili      
367 F H/GJ 44.7 8 1347 K 2015 MBART Punesuar ne Kocul      
368 F H/GJ 43.2 9 1366 K 2015 MBART Punesuar P.Rexhepi Cerkovine      
369 F H/GJ 37.8 10 1228 K 2015 MBART Punesuar M.Q.Ataturk      
371 F H/GJ 33.1 12 1363 K 2015 MBART Punesuar S.Zotaj      
360 M H/GJ 85.4 1 1434 K 2016 JEP Refuzon Q.Nuredinin      
370 F H/GJ 35.9 11 1585 K 2016 JEP Kontrate L.Lindje Refuzon M.Meto 30.10.2017 Kontrate 24 Maji kontrat panaja
372 F H/GJ 24.0 13 1497 K 2016 JEP Nuk pergjigjet 04/10/2017 Nuk Pergjigjet 23.10.2017    
375 F M 82.5 2 1377 K 2015 MBART Punesuar ne Prefekture      
377 F M 80.3 4 1354 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Kontrate P.Rexhepi Cerkovine Prill 2017 Kontrate 1 Vjecare 4 Heronjte    
378 F M 72.3 5 1163 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Ka refuzuar 3 here (Punesuar ne Privat)      
379 M M 71.4 6 1557 K 2016 JEP Kontrate Jani Minga Refuzon H.Mehilli Punesuar ne Agjensi Qeveritare  
383 F M 61.3 10 1340 K 2015 MBART Trasferuar ne Gjirokaster      
384 F M 59.3 11 1229 K 2015 JEP Kontrate ne Tragjas deri 15 Maj 2017 Kontrate H.Mehilli 1 vjecare    
386 F M 58.3 13 1214 K 2015 MBART Punesuar S.Musai      
391 F M 50.1 18 1249 K 2015 JEP Kontrate 1 Vjecare S.Zotaj      
392 F M 49.0 19 1125 K 2015 JEP Kontrate 1 Vjecare Vajze      
393 M M 46.8 20 1166 K 2015 MBART Prej Mars 2017 S.Gjiknuri      
374 M M 89.6 1 1512 K 2016 JEP Refuzon J.Minga Prill 2017 refuzon dukat Refuzon M.delo    Refuzon MQA
376 M M 80.3 3 1355 K 2015 JEP Refuzon H.Mehillin Refuzon S.Zotaj Kontrate Cerkovine shtator 2017  
380 F M 66.5 7 1486 K 2016 JEP Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
381 F M 65.0 8 1292 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
382 F M 64.3 9 1427 K 2016 JEP Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
385 F M 59.3 12 1415 K 2016 JEP Kontrate F.Ramadani Refuzon M.Meto Kontrate F.F.Danaj  
387 F M 54.1 14 1295 K 2015 JEP Kontrate P.Rexhepi Cerkovine Kontrate L.Lindje Shtator 2017 refuzon Himarë 11.01.2018 ora 14.30 me kontrat te MQA
388 F M 52.7 15 1204 K 2015 JEP Punon ne Privat Refuzon S.Zotaj, Vajze, M.Meto 23.10.2017    
389 F M 51.0 16 1547 K 2016 JEP Mesuese Mbeshtetese M.Delo      
390 F M 50.8 17 1391 K 2015 MBART Nuk Pergjigjet 05/10/2017 Ramice Nuk pergjigjet 23.10.2017    
394 F M 46.2 21 1242 K 2015 JEP Refuzon M.Meto 24.10.2017 Mesues Mbeshtetese Refuzon Himarë 02.02.2018  
395 F M 41.8 22 1129 K 2015 JEP Mesuese Mbeshtetese      
396 F M 40.3 23 1283 K 2015 MBART Nuk Pergjigjet 23.10.2017 Nuk pergjigjet 11. 01.2018. 31.01.2018    
397 F M 38.9 24 1428 K 2016   Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himaren 11.01.2018, 30.01.2018    
398 F M 38.5 25 1446 K 2016 JEP Nuk pergjigjet 24.10.2017 Kontrate L.Lindje M.Posio    
399 F M 37.4 26 1195 K 2015 MBART Punesuar J.Minga      
400 F M 31.8 27 1155 K 2015 MBART Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare 13.1.2018    
401 F M 31.6 28 1297 K 2015 MBART Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare 13.1.2018    
402 F M 31.1 29 1319 K 2015 MBART POR DOREZON DOSJE Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare D.13.1.2018 me kontrate Gjorm  
403 M M 30.4 30 1133 K 2015 JEP Kontrate M.Meto 25.10.2017 Punesuar M.Meto    
404 F M 29.6 31 1288 K 2015 MBART   Punesuar ne Shkollen Tregetare (JoPortal)    
405 F M 22.2 32 1246 K 2015 MBART        
406 F M 20.5 33 1356 K 2015 JEP Refuzon M.Meto 18.12.2017 Refuzon Himarë    
407 F M 15.9 34 1482 K 2016 JEP Refuzon 13.01.2018 Himare      
410 F SH 50.9 2 1244 K 2015 MBART Punesuar J.Minga      
411 F SH 47.5 3 1588 K 2014 MBART Kontrate 1 Vjecare Ali Demi      
409 F SH 85.9 1 1461 K 2016 JEP Punon ne Privat Refuzoi Kontrate Ali Demi    
412 F TIK 55.3 1 1271 K 2015 MBART Punesuar Ali Demi (2016)      
413 F TIK 54.9 2 1397 K 2015 MBART        
414 F TIK 52.9 3 1226 K 2015 MBART Punesuar Ali Demi (2015)      
415 F TIK 51.3 4 1418 K 2016 JEP Refuzon Vllahinen Refuzoi Kontrate Ali Demi Refuzon oret te Rilindja dhe 15 Tetori  
416 M TIK 45.0 5 1556 K 2016 JEP Kontrate L.Lindje Ali Demi deri 20.4.2018      
417 F TIK 43.3 6 1449 K 2016 JEP Kontrate 6 ore "Rilindja" dhe 5 ore "15 Tetori"