DAR/ZA Gjinia Lënda Pikët e dosjes Total testi Shuma NR DOSJE VITI I DOSJES 1        
VL F AF 25.9 66 91.9 1408 2016 Drejtor Shkolle Himare      
VL F AF 25.2 47 72.2 1116 2015 Vend Vakant Shkolla 15 Tetori      
VL F AF 23.2 46 69.2 1368 2015 Vend Vakant Shkolla Ismail Qemali      
VL F AF 10.4 56 66.4 1541 2016 Nuk pergjigjet 15 mars (N.Frasheri) Kontrate I.Kushta deri 08/05/2017 Kontrate 1 Vjecare P.Rexhepi Cerkovine deri 08/05/2018  
VL F AF 22.9 41 63.9 1334 2015 Drejtor Shkolle Akerni      
VL M AF 19.5 43 62.5 1121 2015 Nendretor Shkolle Q.Nuredini      
VL F APSH 28.6 48 76.6 1118 2015 Punesuar me Vendim      
VL F APSH 7.9 60 67.9 1270 2015 Punesuar me Vendim Z.Murro      
VL F APSH 9.1 58 67.1 1251 2015 Punesuar me Vendim Kopshti 15      
VL F APSH 10.4 56 66.4 1327 2015 Punesuar me Vendim L.Mone      
VL F APSH 9.0 56 65.0 1580 2016 Punesuar me Vendim Kopshti 3      
VL F APSH 7.5 57 64.5 1372 2015 Refuzon Shkollen S.Musai Punesuar me Vendim Kopshti 3    
VL F APSH 8.3 53 61.3 1255 2015 Punesuar 2 muaj ne Risili Me Vendim S.Musai    
VL F APSH 13.5 47 60.5 1474 2014 Mesuese Mbeshtetese kopshti 2 Punesuar Kopshti 7&11    
VL F APSH 7.4 53 60.4 1451 2016 Punesuar nga Bashkia Selenice      
VL F AS 14.2 51 65.2 1375 2015 Punesuar tek PLM      
VL F AS 14.3 45 59.3 1404 2015 Punesuar Orikum      
VL F B/K 30.1 48 78.1 1186 2015 Punesuar Z.Lelo      
VL F B/K 11.8 55 66.8 1154 2015 Punesuar Akerni portali 2015-2016 Nuk pergjigjet ne telefon    
VL F B/K 8.1 37 45.1 1584 2016 Punesuar L.Nuro Kontrate      
VL F B/K 10.1 35 45.1 1380 2015 Punesuar 28 Nentori      
VL M B/K 13.9 26 39.9 1269 2015 Punesuar ne Karbunare (Kmesues)      
VL M EFIZ 11.7 52 63.7 1422 2016 Punesuar me Vendim Teli Ndini      
VL M EFIZ 13.6 43 56.6 1410 2016 Punesuar LEF SALLATA      
VL F EFIZ 9.0 33 42.0 1519 2016 Punesuar NOVOSELE      
VL M EFIZ 7.0 31 38.0 1445 2016 Punesuar ISMAIL QEMALI      
VL M EFIZ 6.6 10 16.6 1575 2016 Punesuar M.Posio      
VL F GJA 10.3 58 68.3 1554 2016 Punesuar Himare      
VL M GJA 9.3 56 65.3 1296 2015 Drejtor Shkolle F.F.Danaj      
VL M GJF 34.7 48 82.7 1287 2015 Punesuar Avni Rustemi      
VL F GJF 7.5 48 55.5 1308 2015 Punesuar M. Cakerri      
VL F GJI 16.9 55 71.9 1243 2015 Kontrate Ali Demi 1 Vjecare      
VL M GJSHL 35.9 55 90.9 1277 2015 Refuzon HIMARE, ARMEN, TREBLOVE dt 19 prill 2017 Reafuzon (Kerkon dalje Pension)    
VL F GJSHL 28.1 61 89.1 1157 2015 Drejtor Shkolle L.Mone      
VL F GJSHL 8.2 58 66.2 1132 2015 Punesuar Himare      
VL F GJSHL 11.7 54 65.7 1199 2015 Punesuar ne Prefekture      
VL F GJSHL 16.3 49 65.3 1401 2015 Punesuar tek Shkolla Pavaresia (Jo nga Portali)      
VL F GJSHL 14.3 51 65.3 1184 2015 Punesuar shkolla Halim Xhelo      
VL F GJSHL 12.6 45 57.6 1393 2015        
VL F GJSHL 13.4 40 53.4 1332 2015 Drejtor Shkolle Hore Vranisht      
VL F GJSHL 13.3 39 52.3 1212 2015        
VL F H/GJ 32.7 31 63.7 1465 2016 Refuzon Himare 30/09/2017 ora 12.19 nuk Pergjigjet    
VL F H/GJ 16.8 46 62.8 1542 2016 Telefonuar 30/09/2017 ora 12.21 nuk pergjigjet Kontrate Q.Nuredini 1 vit kalendarik    
VL F H/GJ 17.9 43 60.9 1165 2015 Kontrate 1 vjecare Akerni      
VL F H/GJ 7.8 51 58.8 1113 2015 Punesuar Himare      
VL F H/GJ 7.2 46 53.2 1365 2015 Punesuar H.Mehilli      
VL F H/GJ 11.5 36 47.5 1302 2015 Kontrate 1 Vjecare Risili      
VL F H/GJ 13.7 31 44.7 1347 2015 Punesuar ne Kocul      
VL F H/GJ 12.2 31 43.2 1366 2015 Punesuar P.Rexhepi Cerkovine      
VL F H/GJ 9.8 28 37.8 1228 2015 Punesuar M.Q.Ataturk      
VL F H/GJ 8.1 25 33.1 1363 2015 Punesuar S.Zotaj      
VL F M 30.5 52 82.5 1377 2015 Punesuar ne Prefekture      
VL F M 32.3 48 80.3 1354 2015 Kontrate P.Rexhepi Cerkovine Prill 2017 Kontrate 1 Vjecare 4 Heronjte    
VL F M 23.3 49 72.3 1163 2015 Ka refuzuar 3 here (Punesuar ne Privat)      
VL M M 15.4 56 71.4 1557 2016 Kontrate Jani Minga Refuzon H.Mehilli Punesuar ne Agjensi Qeveritare  
VL F M 31.3 30 61.3 1340 2015 Trasferuar ne Gjirokaster      
VL F M 13.3 46 59.3 1229 2015 Kontrate ne Tragjas deri 15 Maj 2017 Kontrate H.Mehilli 1 vjecare    
VL F M 24.3 34 58.3 1214 2015 Punesuar S.Musai      
VL F M 9.1 41 50.1 1249 2015 Kontrate 1 Vjecare S.Zotaj      
VL F M 10.0 39 49.0 1125 2015 Kontrate 1 Vjecare Vajze      
VL M M 6.8 40 46.8 1166 2015 Prej Mars 2017 S.Gjiknuri      
VL F SH 7.9 43 50.9 1244 2015 Punesuar J.Minga      
VL F SH 8.5 39 47.5 1588 2014 Kontrate 1 Vjecare Ali Demi      
VL F TIK 8.3 47 55.3 1271 2015 Punesuar Ali Demi (2016)      
VL F TIK 9.9 45 54.9 1397 2015        
VL F TIK 6.9 46 52.9 1226 2015 Punesuar Ali Demi (2015)      
VL F AF 20.2 54 74.2 1464 2016 Refuzon J.Minga Kontrate H.Vranisht    
VL F AF 20.8 45 65.8 1219 2015 Kontrate H.Mehilli Kontrate J.Minga deri 30/09/2017 Vazhdon me kontrate te J.Minga  
VL F AF 13.7 52 65.7 1526 2016 Zvendsim tek N. FRASHERI Nuk Pergjigjet Nuk përgjigjet 23.10.2017  
VL M AF 26.9 38 64.9 1221 2015 Kontrate Risili Kontrate L.Lindje K.Malaj    
VL F AF 7.3 53 60.3 1278 2015 Kontrate Z.Murra deri 15 qershor 2017 kontrate 15 TETORI DERI 20 MARS 2018    
VL F AF 9.0 49 58.0 1131 2015 Nuk pergjigjet 16/03/2017 ora 13.35 Kontrate S.Musai Mesues Mbeshtetese B.Pelari  
VL F AF 11.3 45 56.3 1476 2014 Kontrate N.Frasheri Nuk Pergjigjet 12:35 dt.23.10.2017    
VL F AF 10.1 46 56.1 1494 2016 Kontrate Shkoze Kontrate M.Çakërri deri ne 24 prill 2018    
VL F AF 14.1 42 56.1 1388 2015 Kontrate PLM      
VL F AF 7.0 49 56.0 1521 2014 Kontrate jani minga 19/04/2017 deri 16/06/2016 Kontrate Z.Lelo 25.10.2017    
VL F AF 7.7 48 55.7 1560 2016 Kontrate Selenice Deri 16/06/2017 Nuk pergjigjet 01.02.2018 për "Rilindjen"    
VL F AF 9.2 46 55.2 1114 2015 Nuk pergjigjet ne telefon      
VL F AF 7.3 46 53.3 1517 2016 Kontrate I.Kushta deri 16 qershor 2017 Mesuese Mbeshtetese Shkolla T.Ndini    
VL F AF 10.3 42 52.3 1307 2015 Punesuar M.Delo      
VL F AF 10.0 42 52.0 1376 2015        
VL F AF 10.2 41 51.2 1127 2015 Mesuese Mbeshtetese Trevllazer      
VL F AF 13.3 37 50.3 1339 2015 Mesuese Mbeshtetese Selenice      
VL F AF 13.3 37 50.3 1289 2015 Mesuese Mbeshtetese 15 Tetori      
VL F AF 12.2 37 49.2 1514 2016 Refuzoi Shkollen "Rilindja" 01.02.2018      
VL F AF 8.0 41 49.0 1454 2016 Nuk pergjigjet 01.02.2018      
VL F AF 9.7 39 48.7 1471 2016 Nuk ka numer te perditesuar 01.02.2018      
VL F AF 6.7 42 48.7 1343 2015 Kontrate Rilindja 01.02.2018-21.02.2018      
VL F AF 7.6 41 48.6 1553 2016        
VL F AF 8.2 40 48.2 1256 2015        
VL F AF 19.6 28 47.6 1162 2015        
VL F AF 16.5 31 47.5 1370 2015        
VL F AF 7.8 39 46.8 1222 2015        
VL F AF 6.7 39 45.7 1508 2016        
VL M AF 7.8 37 44.8 1284 2015        
VL F AF 8.2 36 44.2 1318 2015        
VL F AF 7.0 37 44.0 1215 2015        
VL F AF 8.0 36 44.0 1147 2015        
VL F AF 8.5 35 43.5 1424 2016        
VL F AF 9.4 34 43.4 1279 2015        
VL F AF 6.9 36 42.9 1483 2016        
VL F AF 6.9 36 42.9 1181 2015        
VL F AF 7.0 35 42.0 1123 2015        
VL F AF 7.5 34 41.5 1525 2016        
VL F AF 19.4 22 41.4 1411 2016        
VL F AF 7.2 34 41.2 1153 2015        
VL F AF 7.5 33 40.5 1142 2015        
VL F AF 14.5 25 39.5 1498 2016        
VL F AF 6.3 33 39.3 1261 2015        
VL F AF 8.1 30 38.1 1188 2015        
VL F AF 7.9 30 37.9 1440 2016        
VL F AF 7.3 30 37.3 1145 2015        
VL F AF 8.5 27 35.5 1396 2015        
VL M AF 8.0 27 35.0 1534 2016        
VL F AF 6.9 28 34.9 1191 2015        
VL F AF 8.2 26 34.2 1260 2015        
VL F AF 6.8 26 32.8 1576 2016        
VL F AF 7.3 22 29.3 1506 2016        
VL F AF 7.0 22 29.0 1535 2016        
VL F AF 7.7 19 26.7 1122 2015        
VL F AF 6.4 20 26.4 1161 2015        
VL F AF 7.9 18 25.9 1367 2015        
VL F AF 6.1 17 23.1 1140 2015        
VL F APSH 7.0 57 64.0 1555 2016 Kontrate 2 mujore Risili Refuzon S.Musai Kontrate L.Sallata Refuzon vend vakant në Bishan
VL F APSH 11.1 50 61.1 1159 2015 Refuzon Hore-vranisht Kontrate Kafil Malaj    
VL F APSH 7.8 53 60.8 1504 2016 Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Eshte Sanitare F.F.Danaj    
VL F APSH 9.4 51 60.4 1312 2015 Nuk pergjigjet ne telefon 20.10.2017 Telefoni I Fikur 31.10.2017 Nuk pergjigjet ne telefon  
VL F APSH 9.0 51 60.0 1282 2015 Refuzon Horë-Hranisht 20.10.2017 Refuzon 1/2 NORME Orikum 31.10.2017    
VL F APSH 7.6 52 59.6 1324 2015 Refuzon Horë-Hranisht 20.10.2017 1/2 NORME në kopshtin Orikum    
VL F APSH 8.0 51 59.0 1447 2016 Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 18.9 40 58.9 1303 2015 Nuk pergjigjet ne telefon Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 7.7 50 57.7 1414 2016 Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 6.5 51 57.5 1252 2015 Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 7.2 50 57.2 1439 2016 Refuzoi Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 8.0 49 57.0 1323 2015 Refuzon Horë-Vranisht 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
VL F APSH 6.7 50 56.7 1257 2015 Punesuar në Horë-Vranisht      
VL F APSH 8.0 48 56.0 1470 2016 Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 7.3 48 55.3 1171 2015 Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 15.0 40 55.0 1314/1543 2015 Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 7.3 47 54.3 1530 2016        
VL F APSH 7.0 47 54.0 1361 2015 Refuzon Kuç 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
VL F APSH 9.0 45 54.0 1360 2015 Refuzon Kuç 20.10.2017 Refuzon M.Meto    
VL F APSH 5.8 48 53.8 1421 2016 Refuzoi M.Meto 20.10.2017 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 8.8 45 53.8 1550 2016 Nuk ka nr telefoni      
VL F APSH 8.0 45 53.0 1174 2015 Nuk ekziston nr tel 23.10.2017 ora 15e 27 Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 7.6 45 52.6 1187 2015 Refuzon në M.Meto 24.10.2017      
VL F APSH 6.4 46 52.4 1209 2015 Refuzoi M.Meto 24.10.2017      
VL F APSH 9.9 42 51.9 1290 2015 Refuzoi M.Meto 24.10.2017      
VL F APSH 6.8 45 51.8 1532 2016 Nuk ka nr telefoni Refuzoi M.Meto 20.10.2017    
VL F APSH 6.8 45 51.8 1291 2015 Kontrate M.Meto 25.10.2017      
VL F APSH 7.7 44 51.7 1511 2016        
VL F APSH 7.7 44 51.7 1552 2016        
VL F APSH 6.7 45 51.7 1437 2016        
VL F APSH 7.5 44 51.5 1240 2015        
VL F APSH 6.9 44 50.9 1578 2016        
VL F APSH 7.7 43 50.7 1520 2016        
VL F APSH 7.6 42 49.6 1516 2016        
VL F APSH 7.5 42 49.5 1522 2016        
VL F APSH 7.1 41 48.1 1326 2015        
VL F APSH 6.0 42 48.0 1559 2016        
VL F APSH 5.8 42 47.8 1500 2016        
VL F APSH 5.9 41 46.9 1120 2015        
VL F APSH 7.5 39 46.5 1549 2016        
VL F APSH 7.2 39 46.2 1196 2015        
VL F APSH 5.9 40 45.9 1529 2016        
VL F APSH 6.0 38 44.0 1148 2015        
VL F APSH 7.5 36 43.5 1276 2015        
VL F APSH 9.2 33 42.2 1311 2015        
VL F APSH 9.0 32 41.0 1310 2015        
VL F APSH 5.5 35 40.5 1475 2016        
VL F APSH 6.4 31 37.4 1505 2016        
VL F APSH 6.5 30 36.5 1149 2015        
VL F APSH 5.4 31 36.4 1456 2016        
VL F APSH 6.5 29 35.5 1218 2015        
VL F APSH 5.54 28 33.5 1551 2016        
VL F APSH 7.4 26 33.4 1286 2015        
VL F APSH 7.8 25 32.8 1389 2015        
VL F APSH 7.7 25 32.7 1385 2015        
VL F APSH 8.3 22 30.3 1274 2015        
VL F APSH 7.0 23 30.0 1453 2016        
VL F APSH 6.9 23 29.9 1227 2015        
VL F APSH 5.5 23 28.5 1558 2016        
VL F APSH 6.4 20 26.4 1224 2015        
VL F B/K 20.5 50 70.5 1573 2016 Refuzon S.Zotaj 26/04/2017 ora 12.01 Refuzon Himaren Refuzon Lubonjen  
VL F B/K 7.2 57 64.2 1197 2015 Nuk pergjigjet 26/04/2017 Refuzon Himare Refuzon L.Nuro Refuzon Lubonjë 14.11.2017
VL M B/K 29.6 31 60.6 1164 2015 Nuk egziston numri 26/04/2017 Refuzon Himare Refuzon L.Nuro Refuzon Lubonjë 14.11.2017
VL F B/K 7.5 39 46.5 1448 2016 Kontrate S.Zotaj 30/06/2017 Refuzon L.Nuro Kontrate 1 Vit Lubonje  
VL F B/K 6.6 35 41.6 1562 2016 Kontrate 1 Vit kalendarik HIMARE      
VL F B/K 9.0 30 39.0 1563 2016 Refuzon M.Meto 23.10.2017 ora11e59      
VL M B/K 6.5 31 37.5 1531 2016 Kontrate 1 Vjecare M.Meto      
VL F B/K 6.8 29 35.8 1545 2016        
VL F B/K 13.5 18 31.5 1235 2015        
VL F B/K 6.4 23 29.4 1169 2015        
VL F B/K 7.5 18 25.5 1479 2016        
VL F EKO 9.0 42 51.0 1583 2014 15 ore M.Q.Ataturk      
VL F EKO 10.5 27 37.5 1200 2015        
VL F F 26.6 57 83.6 1495 2016        
VL F F 8.5 49 57.5 1502 2016        
VL F F 9.2 44 53.2 1430 2016 Refuzon Himare 31.01.2018      
VL F F 15.9 36 51.9 1190 2015 Refuzon Himare 31.01.2018      
VL F F 6.7 23 29.7 1413 2016        
VL F GJA 19.8 67 86.8 1183 2015 Kontrate I.Kushta      
VL F GJA 8.4 65 73.4 1203 2015 Refuzon Himare      
VL F GJA 7.8 60 67.8 1124 2015 Kontrate Gj.Bixhili      
VL F GJA 7.7 57 64.7 1300 2015 Refuzon Horë Vranisht 31.10.2017      
VL F GJA 6.5 57 63.5 1329 2015 Kontrate Gj.Frenge Selenice      
VL F GJA 9.6 53 62.6 1349 2015 Refuzon Horë Vranisht 31.10.2017      
VL F GJA 17.9 44 61.9 1192 2015 Nendrejtore F.Ramadani      
VL F GJA 15.7 46 61.7 1528 2016        
VL F GJA 6.6 54 60.6 1441 2016        
VL F GJA 9.5 51 60.5 1151 2015        
VL F GJA 7.8 52 59.8 1564 2016        
VL M GJA 8.8 51 59.8 1523 2016        
VL F GJA 8.5 51 59.5 1207 2015        
VL M GJA 7.3 52 59.3 1548 2016        
VL F GJA 13.2 46 59.2 1313 2015        
VL F GJA 9.8 49 58.8 1134 2015        
VL F GJA 8.8 50 58.8 1398 2015        
VL F GJA 8.2 50 58.2 1417 2014        
VL F GJA 8.0 49 57.0 1117 2015        
VL F GJA 6.3 50 56.3 1455 2014        
VL F GJA 7.2 49 56.2 1527 2016        
VL F GJA 14.9 40 54.9 1285 2015        
VL F GJA 6.8 47 53.8 1412 2016        
VL F GJA 7.9 45 52.9 1273 2015        
VL F GJA 7.6 45 52.6 1429 2016        
VL F GJA 6.5 46 52.5 1489 2016        
VL F GJA 7.4 45 52.4 1436 2016        
VL F GJA 8.0 42 50.0 1194 2015        
VL F GJA 14.2 35 49.2 1352 2015        
VL F GJA 6.9 42 48.9 1144 2015        
VL F GJA 6.1 42 48.1 1138 2015        
VL F GJA 9.3 38 47.3 1250 2015 Kontrate Q.Nuredini      
VL F GJA 7.5 38 45.5 1423 2016        
VL F GJA 6.7 38 44.7 1567 2016        
VL F GJA 7.5 37 44.5 1568 2016 Mesuese Mbeshtetese kopshti 2      
VL F GJA 7.2 37 44.2 1306 2015        
VL F GJA 6.9 36 42.9 1358 2015        
VL F GJA 6.6 36 42.6 1496 2016        
VL F GJA 11.1 31 42.1 1443 2016        
VL F GJA 6.4 35 41.4 1503 2016 Kontrate Horë vranisht 9 ore 07.11.2017      
VL M GJA 5.8 34 39.8 1452 2016        
VL F GJA 5.8 34 39.8 1168 2015        
VL F GJA 6.5 32 38.5 1325 2015        
VL F GJA 8.0 30 38.0 1572 2016        
VL F GJA 9.6 28 37.6 1193 2015        
VL F GJA 5.9 30 35.9 1315 2015        
VL M GJA 5.3 28 33.3 1268 2015        
VL M GJA 6.3 27 33.3 1586 2016        
VL F GJA 5.8 26 31.8 1582 2016        
VL M GJI 7.9 63 70.9 1172 2015 Kontrate I.Qemali      
VL F GJI 17.8 53 70.8 1488 2016 Refuzon L.Lindje M.Delo      
VL F GJI 12.4 58 70.4 1211 2015 Punesuar Shkolla Tregetare(Jo Portal)      
VL F GJI 9.2 60 69.2 1416 2016 8 ore Zenel Murra Nuk pergjigjet 12.12.2017    
VL F GJI 10.5 50 60.5 1152 2015 Nuk pergjigjet 03/10/2017 Refuzon F.Ramadani 12.12.2017    
VL F GJI 6.3 54 60.3 1305 2015 Refuzon M.Delo Refuzon F.Ramadani 12.12.2017    
VL M GJI 11.0 49 60.0 1438 2016 Kontrate L.Lindje Muco Delo      
VL F GJI 9.0 51 60.0 1322 2015        
VL F GJI 6.7 41 47.7 1139 2015        
VL F GJI 6.0 41 47.0 1491 2016        
VL F GJI 6.5 33 39.5 1537 2016 Kontrate F.Ramadani      
VL F GJI 6.8 32 38.8 1202 2015        
VL F GJI 5.8 14 19.8 1280 2015        
VL F GJSHL 39.6 65 104.6 1571 2016 Refuzon Himare dt 19 prill 2017 refuzon armen Pranon Mesuese   Mbeshtetëse  
VL F GJSHL 31.3 50 81.3 1317 2015 refuzon vendin ne himare dt 19 prill 2017 u telefonua nga Yllka ne ora 14.46 refuzon himare, armen, dt.30.10.2017 Refuzon S.Zotaj
VL F GJSHL 27.1 50 77.1 1467 2016 Refuzon Himare dt 19 prill 2017 refuzon armen, TREBLOVE mbeshtetese lef Sallata  
VL F GJSHL 7.6 64 71.6 1248 2015 Refuzon Himare dt 19 prill 2017 leje lindje KA SJELLE RAPORT leje lindje KA SJELLE RAPORT  
VL F GJSHL 19.5 51 70.5 1236 2015 Mesues mbeshtetes 24 Maj Refuzon Treblove Refuzon Kote 20.10 2017 Drejtor Kote
VL F GJSHL 17.7 50 67.7 1458 2016 Kontrate Novosele Refuzon F.Ramadanin, TREBLOVE Kontrate (L.Lindje) Kotë  
VL F GJSHL 6.7 61 67.7 1384 2015 Kontrate H.Xhelo 2017 Kontrate F.Ramadani deri 9 janar 2018    
VL F GJSHL 7.2 60 67.2 1565 2016 Kontrate Himare 22 prill deri 30 qershor pranon amonice    
VL F GJSHL 19.0 48 67.0 1216 2015 Mesues Mbeshtetes Kote Refuzon Treblove Punon ne Privat (Nr1)  
VL F GJSHL 6.0 59 65.0 1150 2015 Refuzon Himare 25.10.2017 Refuzon Ramice Refuzon Kocul 01.02.2014  
VL F GJSHL 11.1 53 64.1 1382 2015 Refuzon Himare Refuzon S.Zotaj 25.10.2017 Refuzon Gj.Bixhili 11.01.2018  
VL F GJSHL 9.0 55 64.0 1357 2015 Refuzon Himare dt 19 prill 2017 Refuzon Ramice 25.10.2017 Refuzon Kocul 01.02.2014  
VL F GJSHL 6.8 57 63.8 1333 2015 Refuzon Himare Kontrate Shaban Demiraj zv/leje-lindje d.31.10.2017-02/02/2018    
VL F GJSHL 7.3 56 63.3 1561 2016 Refuzon Himaren 30.10.2017 Ka Raport Leje Lindje    
VL F GJSHL 9.9 53 62.9 1238 2015 Mesuese Mbeshtetese M.Posio      
VL F GJSHL 7.7 55 62.7 1426 2014 Kontrate Himare      
VL F GJSHL 7.5 55 62.5 1569 2016 Kontrate S.Zotaj 30.10.2017-01.05.2018      
VL F GJSHL 9.7 52 61.7 1119 2015 06.11.2017 e punesuar te shk.Tregtare (Jo Portali)      
VL F GJSHL 7.5 53 60.5 1442 2016 Nuk pergjigjet ne telefon Telefoni I Padisponueshem 11.01.2018    
VL F GJSHL 7.4 53 60.4 1425 2016 06.11.2017 Pranon te M.delo Anullohet d.07.11.2017      
VL F GJSHL 7.0 53 60.0 1405 2015 Refuzon Kocul 01.02.2018      
VL F GJSHL 10.8 48 58.8 1450 2016        
VL F GJSHL 6.3 52 58.3 1432 2016        
VL M GJSHL 9.0 49 58.0 1402 2015 Punesuar UV      
VL F GJSHL 6.9 51 57.9 1533 2016        
VL F GJSHL 12.6 45 57.6 1275 2015        
VL F GJSHL 8.2 49 57.2 1473 2016        
VL F GJSHL 7.2 50 57.2 1392 2015        
VL F GJSHL 8.0 49 57.0 1381 2015        
VL F GJSHL 6.7 50 56.7 1217 2015        
VL F GJSHL 8.3 48 56.3 1176 2015        
VL F GJSHL 16.9 39 55.9 1262 2015        
VL F GJSHL 6.2 49 55.2 1220 2015        
VL F GJSHL 6.7 48 54.7 1179 2015        
VL F GJSHL 8.2 45 53.2 1328 2015        
VL F GJSHL 7.1 46 53.1 1492 2016        
VL F GJSHL 8.1 45 53.1 1180 2015        
VL F GJSHL 6.8 46 52.8 1264 2015        
VL F GJSHL 19.6 33 52.6 1513 2016        
VL F GJSHL 7.3 45 52.3 1419 2016        
VL F GJSHL 13.3 39 52.3 1212 2015        
VL F GJSHL 7.5 44 51.5 1524 2016        
VL M GJSHL 8.3 43 51.3 1247 2015        
VL F GJSHL 7.0 44 51.0 1316 2015        
VL F GJSHL 8.6 42 50.6 1386 2015        
VL F GJSHL 11.3 39 50.3 1348 2015        
VL F GJSHL 6.2 44 50.2 1566 2016        
VL F GJSHL 11.1 39 50.1 1544 2016        
VL F GJSHL 7.9 42 49.9 1378 2015        
VL F GJSHL 5.7 44 49.7 1539 2014        
VL F GJSHL 11.6 38 49.6 1399 2015        
VL F GJSHL 7.4 42 49.4 1146 2015        
VL F GJSHL 7.4 42 49.4 1160 2015 Kontrate Treblove(Deri ne ardhjen e mesuesit me Arsim)      
VL F GJSHL 6.3 43 49.3 1281 2015        
VL F GJSHL 6.1 43 49.1 1468 2016        
VL F GJSHL 7.0 42 49.0 1457 2016        
VL F GJSHL 6.7 42 48.7 1362 2015        
VL M GJSHL 21.6 27 48.6 1266 2015        
VL F GJSHL 6.3 42 48.3 1225 2015        
VL F GJSHL 7.2 41 48.2 1210 2015        
VL F GJSHL 6.6 41 47.6 1233 2015        
VL F GJSHL 7.3 40 47.3 1304 2015        
VL F GJSHL 5.9 41 46.9 1484 2016        
VL F GJSHL 13.1 33 46.1 1444 2016        
VL F GJSHL 6.8 39 45.8 1337 2015        
VL F GJSHL 6.5 39 45.5 1485 2016        
VL F GJSHL 10.5 35 45.5 1115 2015        
VL F GJSHL 6.7 38 44.7 1253 2015        
VL F GJSHL 6.5 38 44.5 1364 2015        
VL F GJSHL 7.8 36 43.8 1234 2015        
VL F GJSHL 12.8 31 43.8 1342 2015        
VL F GJSHL 6.0 37 43.0 1487 2016        
VL F GJSHL 8.0 35 43.0 1126 2015        
VL F GJSHL 5.9 37 42.9 1330 2015        
VL F GJSHL 7.6 35 42.6 1507 2016        
VL F GJSHL 5.5 37 42.5 1463 2016        
VL F GJSHL 6.1 36 42.1 1231 2015        
VL F GJSHL 5.4 36 41.4 1400 2015        
VL F GJSHL 5.1 36 41.1 1208 2015        
VL M GJSHL 6.0 35 41.0 1435 2016        
VL F GJSHL 6.9 34 40.9 1409 2016        
VL F GJSHL 6.6 34 40.6 1540 2016        
VL F GJSHL 6.8 33 39.8 1344 2015        
VL F GJSHL 5.7 34 39.7 1189 2015        
VL F GJSHL 5.2 33 38.2 1501 2016        
VL F GJSHL 5.8 32 37.8 1536 2016        
VL F GJSHL 6.7 28 34.7 1241 2015        
VL F GJSHL 5.5 29 34.5 1173 2015        
VL F GJSHL 6.6 27 33.6 1420 2016        
VL F GJSHL 5.4 28 33.4 1493 2016        
VL F GJSHL 5.7 27 32.7 1156 2015        
VL F GJSHL 7.0 25 32.0 1237 2015        
VL F GJSHL 5.8 26 31.8 1459 2016        
VL F GJSHL 5.7 25 30.7 1167 2015        
VL F GJSHL 6.5 23 29.5 1259 2015        
VL F GJSHL 6.3 20 26.3 1178 2015        
VL M H/GJ 31.4 54 85.4 1434 2016 Refuzon Q.Nuredinin      
VL F H/GJ 6.9 29 35.9 1585 2016 Kontrate L.Lindje Refuzon M.Meto 30.10.2017 Kontrate 24 Maji  
VL F H/GJ 6.0 18 24.0 1497 2016 Nuk pergjigjet 04/10/2017 Nuk Pergjigjet 23.10.2017    
VL M M 30.6 59 89.6 1512 2016 Refuzon J.Minga Prill 2017 refuzon dukat    
VL M M 28.3 52 80.3 1355 2015 Refuzon H.Mehillin Refuzon S.Zotaj Kontrate Cerkovine shtator 2017  
VL F M 10.5 56 66.5 1486 2016 Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
VL F M 12.0 53 65.0 1292 2015 Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
VL F M 30.3 34 64.3 1427 2016 Refuzon F.Ramadanin 10 prill 2017 Refuzon H.Mehilli Refuzon S.Zotaj, F.F.Danaj 06.11.2017  
VL F M 11.3 48 59.3 1415 2016 Kontrate F.Ramadani Refuzon M.Meto Kontrate F.F.Danaj  
VL F M 14.1 40 54.1 1295 2015 Kontrate P.Rexhepi Cerkovine Kontrate L.Lindje Shtator 2017 refuzon Himarë 11.01.2018 ora 14.30  
VL F M 6.7 46 52.7 1204 2015 Punon ne Privat Refuzon S.Zotaj, Vajze, M.Meto 23.10.2017    
VL F M 9.0 42 51.0 1547 2016 Mesuese Mbeshtetese M.Delo      
VL F M 7.8 43 50.8 1391 2015 Nuk Pergjigjet 05/10/2017 Ramice Nuk pergjigjet 23.10.2017    
VL F M 15.2 31 46.2 1242 2015 Refuzon M.Meto 24.10.2017 Mesues Mbeshtetese Refuzon Himarë 02.02.2018  
VL F M 9.8 32 41.8 1129 2015 Mesuese Mbeshtetese      
VL F M 18.3 22 40.3 1283 2015 Nuk Pergjigjet 23.10.2017 Nuk pergjigjet 11. 01.2018. 31.01.2018    
VL F M 5.9 33 38.9 1428 2016 Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himaren 11.01.2018, 30.01.2018    
VL F M 8.5 30 38.5 1446 2016 Nuk pergjigjet 24.10.2017 Kontrate L.Lindje M.Posio    
VL F M 7.4 30 37.4 1195 2015 Punesuar J.Minga      
VL F M 6.8 25 31.8 1155 2015 Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare 13.1.2018    
VL F M 5.6 26 31.6 1297 2015 Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare 13.1.2018    
VL F M 14.1 17 31.1 1319 2015 Refuzon M.Meto 24.10.2017 Refuzon Himare D.13.1.2018    
VL M M 7.4 23 30.4 1133 2015 Kontrate M.Meto 25.10.2017 Punesuar M.Meto    
VL F M 11.6 18 29.6 1288 2015   Punesuar ne Shkollen Tregetare (JoPortal)    
VL F M 6.2 16 22.2 1246 2015        
VL F M 6.5 14 20.5 1356 2015 Refuzon M.Meto 18.12.2017 Refuzon Himarë    
VL F M 5.9 10 15.9 1482 2016 Refuzon 13.01.2018 Himare      
VL F SH 30.9 55 85.9 1461 2016 Punon ne Privat Refuzoi Kontrate Ali Demi    
VL F TIK 6.3 45 51.3 1418 2016 Refuzon Vllahinen Refuzoi Kontrate Ali Demi Refuzon  
VL M TIK 7.0 38 45.0 1556 2016 Kontrate L.Lindje Ali Demi deri 20.4.2018      
VL F TIK 6.3 37 43.3 1449 2016 Kontrate 6 ore "Rilindja" dhe 5 ore "15 Tetori"