Numrin tuaj te Dosjes mund ta gjeni te afishuar ne ambjentet e DAR me ane te kartes tuaj te Identitetit!

Nr. Kodi i kandidatit Gjinia Nëse e ka dhene testin (Viti) Konfirmimi per permiresim te rezultatit (PO ose JO) Lënda Pikët e dosjes nga DAR
1 2018001 F Jo   EFIZ 10
2 2018002 F PO PO APSH 15
3 2018003 M Jo SK M/F  
4 2018004 F Jo   APSH 5,3
5 2018005 F Jo SK AS  
6 2018006 F Jo   AS 6,3
7 2018007 F Jo   AF 8,6
8 2018008 F Jo SK B/K  
9 2018009 F Jo SK    
10 2018010 F Jo   GJSHL 6,0
11 2018011 F Jo   H/GJ 7,7
12 2018012 F Jo   GJSHL 6,0
13 2018013 F Jo   GJSHL 6,6
14 2018014 F PO PO APSH 11,5
15 2018015 F Jo   GJA 10,0
16 2018016 F Jo   TIK 6,3
17 2018017 F Jo   B 7,1
18 2018018 F Jo   B 8,0
19 2018019 F PO JO APSH 6,2
20 2018020 F Jo   GJA 6,2
21 2018021 F Jo   GJI 18,3
22 2018022 F Jo   APSH 6,2
23 2018023 F Jo   GJA 6,2
24 2018024 F Jo   B 6,9
25 2018025 F PO JO GJA 7,8
26 2018026 F Jo   H/GJ 8,9
27 2018027 F PO JO AF 10,7
28 2018028 F JO   AS 8
29 2018029 F JO   EFIZ 9,0
30 2018030 F Jo   M/F 21
31 2018031 M Jo   B 8,0
32 2018032 M JO   GJA 7,1
33 2018033 F Jo   B 7,5
34 2018034 M Jo   B 6,2
35 2018035 F Jo   APSH 6,3
36 2018036 F JO   GJI 6,9
37 2018037 F JO   AF 10,4
38 2018038 F JO   GJSHL 6,2
39 2018039 M JO   H/GJ 7,8
40 2018040 F Jo   AF 7,6
41 2018041 F Jo   APSH 6,8
42 2018042 F PO JO GJA 9,4
43 2018043 F JO   AF 9,1
44 2018044 F Jo   AF 8,6
45 2018046 F Jo   M 5,9
46 2018047 F Jo   M/F 8,4
47 2018048 F Jo   GJSHL 10,8
48 2018049 F JO   AS 14,7
49 2018050 F Jo   GJSHL 6,0
50 2018051 F Jo   GJA 7,0
51 2018052 F Jo   GJSHL 6,7
52 2018053 F Jo   APSH 6,0
53 2018054 F Jo   AF 6,5
54 2018055 F Jo   GJSHL 6,7
55 2018056 F Jo   B 14,8
56 2018057 F Jo   GJSHL 7,0
57 2018058 F Jo   APSH 23,7
58 2018059 F JO   AF 8,5
59 2018060 F Jo   GJSHL 6,8
60 2018061 F Jo   AS 6,9
61 2018062 M Jo   GJSHL 8,1
62 2018063 F Jo   APSH 5,7
63 2018064 F Jo   GJSHL 5,7
64 2018065 F Jo   APSH 6,4
65 2018066 M Jo SK MUZ  
66 2018067 F PO JO AF 7,5
67 2018068 M Jo   H 18,1
68 2018069 F Jo   AF 9,1
69 2018070 F Jo   GJA 6,9
70 2018071 F Jo   GJA 7
71 2018072 F Jo   GJSHL 6,9
72 2018073 F Jo   APSH 9,4
73 2018074 F Jo   GJA 9,1
74 2018075 F PO JO APSH 13,1
75 2018076 F JO   AF 9,4
76 2018077 F JO   GJSHL 5,8
77 2018078 F JO   GJA 7,0
78 2018079 F JO   AS 8,1
79 2018080 F JO   GJSHL 6,4
80 2018081 F JO   B/K 29,1
81 2018082 F JO   APSH 6,4
82 2018083 F JO   APSH 10,8
83 2018084 F JO   APSH 7,3
84 2018085 F JO   GJSHL 9,2
85 2018086 F JO   F 28,8
86 2018087 F JO   M 6,6
87 2018088 F JO   AS 8,0
88 2018089 F JO   GJSHL 9,5
89 2018090 F JO   AF 29,3
90 2018091 F JO   APSH 5,8
91 2018092 F JO   AS 6,9
92 2018093 F JO   AF 17,4
93 2018094 F JO   M/F 20,4
94 2018095 F JO   APSH 7,8
95 2018096 M JO   GJSHL 5,7
96 2018097 F JO   AF 9,2
97 2018098 F JO   APSH 5,7
98 2018099 F JO   AF 18,4
99 2018100 F JO   APSH 5,6
100 2018101 F JO   SHS 8,6
101 2018102 F JO   GJA 8,4
102 2018103 F JO   APSH 10,1
103 2018104 F JO   APSH 5,4
104 2018105 F JO   AF 7,0
105 2018106 F JO   AF 7,9
106 2018107 M JO   H/GJ 15,9
107 2018108 F JO   B 8,2
108 2018109 F JO   APSH 6,3
109 2018110 F JO   GJA 5,6
110 2018111 F JO   APSH 7,9
111 2018112 F JO   GJSHL 8,9
112 2018113 F JO   APSH 7,8
113 2018114 F JO   TIK 5,9
114 2018115 F JO   AF 7,4
115 2018116 F JO   GJSHL 7,2
116 2018117 F JO   APSH 6,7
117 2018118 F JO   APSH 5,3
118 2018119 M JO   M 35,6
119 2018120 F JO   GJSHL 6,4
120 2018121 F JO   M/F 12
121 2018122 F JO   AF 18,6
122 2018123 F JO   AF 6,3
123 2018124 F JO   GJSHL 5,4
124 2018125 F JO   APSH 22,1
125 2018126 F JO   GJSHL 7,7
126 2018127 F JO   GJSHL 5,4
127 2018128 F JO   APSH 10,7
128 2018129 F JO SK GJSHL  
129 2018130 F JO   GJSHL 6
130 2018131 F JO   AF 8,6
131 2018132 F PO JO GJSHL 21,7
132 2018133 F JO   GJSHL 7
133 2018134 F JO   AF 29,4
134 2018135 F JO   APSH 10,2
135 2018136 F JO   AF 8,3
136 2018137 F JO SK AS  
137 2018138 F JO   AF 8,5
138 2018139 F JO   M/F 8,5
139 2018140 F JO   APSH 8,9
140 2018141 F JO   F 8,2
141 2018142 F JO   GJA 18,6
142 2018143 F JO   AF 23,6
143 2018144 F JO   APSH 5,7
144 2018145 F JO   GJSHL 6,9
145 2018146 F JO   GJA 11,4
146 2018147 F JO   M 6,8
147 2018148 F JO   GJA 6,9
148 2018149 F JO SK AS  
149 2018150 F JO   AF 6,7
150 2018151 F PO PO B/K 14
151 2018152 M JO   H/GJ 8,7
152 2018153 F JO   AF 9,06
153 2018154 F JO   GJSHL 7,9
154 2018155 F JO   AF 13,1
155 2018156 F PO PO GJSHL 16,9
156 2018157 M PO JO M 30,6
157 2018158 F JO   APSH 6,5
158 2018159 F JO   GJSHL 5,8
159 2018160 F JO   APSH 6,6
160 2018161 F JO SK AF  
161 2018162 F JO   GJSHL 5,4
162 2018163 F JO   AF 8,6
163 2018164 F JO   AF 9,7
164 2018165 F JO   AS 15,6
165 2018166 F JO SK M  
166 2018167 F JO   GJI 7,1
167 2018168 F JO SK AF  
168 2018169 M JO SK M/F  
169 2018170 F JO   APSH 13,1
170 2018171 F JO SK GJSHL  
171 2018172 F JO   GJSHL 6,2
172 2018173 F JO   APSH 5,6
173 2018174 F JO   GJSHL 12,9
174 2018175 F JO   AF 7,8
175 2018176 F JO   GJA 13,3
176 2018177 F JO   AF 6,5
177 2018178 F JO   GJA 6,8
178 2018179 F JO SK AF  
180 2018180 F PO PO APSH 7,6
181 2018181 F JO   GJSHL 6,1
182 2018182 F PO JO APSH 7,2
183 2018183 M JO SK MUZ  
184 2018184 M JO SK MUZ  
185 2018185 F JO SK AF  
186 2018186 F JO SK AS  
187 2018187 F JO SK AF  
188 2018188 F JO SK AF  
189 2018189 F JO   AF 14,1
190 2018190 M PO JO M 7,4
191 2018191 F JO   GJA 14,8
192 2018192 M PO JO B/K 6,5
193 2018193 F JO   GJSHL 11,3
194 2018194 F JO   APSH 6,5
195 2018195 F JO   AS 7,8
196 2018196 F JO   GJSHL 9
197 2018197 F JO SK    
198 2018198 F JO   GJSHL 9,7
199 2018199 F JO   GJSHL 5,6
200 2018200 F PO PO GJSHL 8,5
201 2018201 M JO   EFIZ 6,7
202 2018202 F JO   GJA 9,3
203 2018203 F PO PO B 6,8
204 2018204 F JO SK AF  
205 2018205 F JO   APSH 7,3
206 2018206 F JO SK H/GJ  
207 2018208 F JO SK GJA  
208 2018209 F JO SK M/F  
209 2018210 F JO   GJA 10,8
210 2018211 F JO SK APSH  
211 2018212 F JO   AF 8,6
212 2018213 F JO   APSH 6,8
213 2018214 F JO   AF 16
214 2018215 F JO   AF 20,2
215 2018216 F JO   GJSHL 6
216 2018217 M JO   GJF 32,5
217 2018218 F JO   GJA 7,1
218 2018219 F PO JO M 16,7
219 2018220 F JO   GJSHL 9
220 2018221 F JO   GJSHL 7,8
221 2018223 F JO SK APSH  
222            
223 2018224 F PO JO GJSHL 15,3
224 2018225 F PO PO GJA 10,2
225 2018226 F PO JO M 15,5
226 2018227 F PO JO APSH 7,6
227 2018228 F PO JO GJA 8,5
228 2018229 F PO JO GJSHL 7,3
229 2018230 M PO JO GJA 7,3
230 2018231 F JO   GJA 27,75
231 2018232 F PO JO M 19,7
232 2018233 F JO   AF 7
233 2018234 F JO   H/GJ 9,2
234 2018235 F JO   AS 10,5
235 2018236 F JO SK AF  
236 2018237 F JO   GJA 6,6
237 2018238 F JO SK MUZ  
238 2018239 F JO   GJSHL 11,4
239 2018240 M JO   GJSHL 27,7
240 2018241 M JO SK MUZ  
241 2018242 F PO JO APSH 8,3
242 2018243 F PO PO APSH 18,9
243 2018244 F JO SK AF  
244 2018245 F JO   GJSHL 9,4
245 2018246 F PO JO AF 26,7
246 2018247 F PO JO GJSHL 10,7
247 2018248 F PO PO APSH 7,3
248 2018249 M PO JO B/K 31,6
249 2018250 F PO JO GJA 19,8
250 2018251 F PO JO AF 6,95
251 2018252 M JO   M 10,5
252 J35120102J F PO PO APSH 6,9
253 I76126069V F PO PO GJSHL 10,5
254 I15107073P F PO PO AF 7,0
255 J05131091S F PO PO M 10,0
256 H55406059T F PO PO GJSHL 8,0
257 I85103033U F PO PO M 10,8
258 I96012065K F PO PO GJSHL 7,4
259 I55419091R F PO PO AF 6,9
260 I16010082F F PO PO APSH 7,2
261 I95910043S F PO PO M 6,7
262 H76122113P F PO PO APSH 6,5
263 I15217039T F PO PO APSH 8,3
264 J06225056F F PO PO AF 8,2
265 H95506093U F PO PO GJA 7,9
266 I25727014I F PO PO GJA 14,9
267 I46203083K F PO PO APSH 7,4
268 I66016068F F PO PO GJI 6,3
269 I85628044O F PO PO GJA 5,9
270 F90207153F M PO PO EFIZ 7,5
271 I15413105E F PO PO M 6,5
272 J25625054B F PO PO APSH 7,7
273 I70324055M M PO PO GJSHL 7,3
274 J05715090R F PO PO GJA 7,4
275 I26226073B F PO PO APSH 7,2
276 J05411014K F PO PO GJSHL 8,2
277 H55826079V F PO PO M 5,9
278 I86112074L F PO PO GJSHL 6,0
279 I15319162D F PO PO GJI 20,8
280 J15113040B F PO PO F 8,5
281 I25827091T F PO PO APSH 6,4
282 H75918035S F PO PO APSH 7,7
283 J15125095V F PO PO AF 7,3
284 H55221070V F PO PO APSH 7,5
285 I75605043F F PO PO GJSHL 7,5
286 K75727073A F PO PO AF 7,5
287 H55415288L F PO PO APSH 7,3
288 J35425015W F PO PO APSH 5,5
289 H65216087O F PO PO APSH 7,7
290 H35407215L F Jo   APSH 7,6
291 G40330202E M PO JO H/GJ 32