mesuesid VendPuneID zvap profil NrRendor Skualifikuar shkolla vend vakant/provizor
5291 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 1 JO Ismail Qemali vakant
6028 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 2 JO Refuzim  
9779 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 3 JO Selam Musai provizor
4844 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 4 JO Refuzim  
5973 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 5 JO Lef Sallata  
3743 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 6 JO Refuzim  
11109 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 7 JO Xhemil Bregu provizor
10761 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 9 JO Ismail Qemali,Fitore provizor
2537 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 10 JO Selam Musai provizor
5791 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 11 JO refuzim  
5292 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 12 JO refuzim  
2064 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 13 JO refuzim  
4208 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 13 JO Taulla Xhafa provizor
4227 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 15 JO Hajredin Haxhiraj,Kerkove provizor
10059 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 15 JO refuzim  
3480 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 17 JO refuzim  
10981 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 18 JO 28 Nentori,Institucioni I.E.V.P provizor
5007 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 19 JO Refuzim  
3014 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 20 JO Refuzim  
3508 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 21 JO Refuzim  
2542 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 22 JO Refuzim  
11284 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 23 JO Muço Delo provizor(mesuese ndihmese)
3147 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 24 JO Refuzim  
4605 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 25 JO Refuzim  
3116 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 26 JO Refuzim  
3664 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 27 JO Refuzim  
2547 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 28 JO Rilindja provizor(mesuese ndihmese)
11343 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 29 JO    
6345 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 30 JO Refuzim  
10195 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 30 JO Refuzim  
4907 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 32 JO Refuzim  
11418 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 33 JO Refuzim  
6387 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 33 JO Nikolla Xhuveli (Narte)+ Kafil Malaj (Bishan) provizor(mesuese ndihmese)
10889 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 35 JO Refuzim  
10774 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 36 JO Refuzim  
4092 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 36 JO Refuzim  
10620 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 36 JO Refuzim  
3590 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 39 JO Refuzim  
5558 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 40 JO Refuzim  
4012 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 41 JO Refuzim  
10142 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 42 JO Refuzim  
10569 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 43 JO Refuzim  
4568 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 44 JO Refuzim  
4825 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 45 JO Refuzim  
10771 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 46 JO Refuzim  
11474 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 47 JO Refuzim  
5797 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 48 JO Refuzim  
11305 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 49 JO Refuzim  
5893 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 50 JO Refuzim  
11132 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 51 JO Refuzim  
5498 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 51 JO Refuzim  
4892 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 53 JO Refuzim  
10089 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 54 JO Refuzim  
9999 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 54 JO Refuzim  
11127 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 56 JO Refuzim  
9861 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 57 JO Refuzim  
10954 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 58 JO Refuzim  
6369 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 59 JO Refuzim  
6059 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 60 JO Refuzim  
11346 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 61 JO Refuzim  
6462 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 62 PO Refuzim  
9791 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 62 PO Refuzim  
11000 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 62 PO Refuzim  
11274 981 Vlorë, Himarë Arsimi Fillor 62 PO Refuzim  
3248 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 1 JO    
4075 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 2 JO    
3342 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 3 JO    
5293 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 4 JO    
6119 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 4 JO    
4603 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 6 JO    
5407 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 7 JO    
2302 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 8 JO    
4401 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 9 JO    
4532 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 10 JO    
5303 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 11 JO    
4938 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 12 JO    
3370 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 13 JO    
2352 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 14 JO    
4518 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 14 JO    
2368 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 14 JO    
5017 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 17 JO    
5295 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 18 JO    
4524 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 19 JO    
3785 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 20 JO    
3167 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 21 JO    
10674 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 22 JO    
10022 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 23 JO    
5273 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 24 JO    
4703 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 25 JO    
6026 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 26 JO    
11586 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 27 JO    
6100 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 28 JO    
9832 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 29 JO    
11439 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 30 JO    
4508 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 30 JO    
10042 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 32 JO    
4398 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 33 JO    
11293 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 34 JO    
11271 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 35 JO    
11036 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 35 JO    
11288 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 37 JO    
11311 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 38 JO    
11125 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 39 JO    
9909 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 40 JO    
11411 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 41 JO    
4190 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 42 JO    
11526 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 43 JO    
2355 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 44 JO    
11459 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 45 JO    
10036 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 46 JO    
3108 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 46 JO    
10975 1032 Vlorë, Himarë Arsimi Parashkollor 48 PO    
11202 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 1 JO Lef Sallata vakant
10502 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 2 JO Lef Sallata vakant
10292 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 3 JO Rilindja vakant
10496 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 4 JO 24 Maji vakant
10808 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 5 JO Muco Delo vakant
10986 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 6 JO Lef Sallata vakant
5282 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 7 JO Refuzim  
3803 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 8 JO Refuzim  
6504 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 9 JO Refuzim  
1470 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 10 JO Refuzim  
10035 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 11 JO Lef Sallata vakant
3711 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 12 JO Refuzim  
10594 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 13 JO Lef Sallata vakant
11162 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 14 JO Refuzim  
5048 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 15 JO Refuzim  
2362 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 16 JO Refuzim  
10354 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 16 JO Muço Delo Vakant
10228 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 18 JO 24 Maji vakant
3923 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 19 JO Refuzim  
2508 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 20 JO Refuzim  
10066 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 21 JO Avni Rustemi vakant
10415 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 22 JO Avni Rustemi vakant
4002 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 23 JO Refuzim  
5793 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 24 PO Refuzim  
4717 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 24 PO Refuzim  
3014 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 24 PO Refuzim  
10956 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 24 PO Refuzim  
5426 1083 Vlorë, Himarë Arsimi Special 24 PO Refuzim  
4453 2103 Vlorë, Himarë Art pamor (shkolla artistike) 1 JO Ismail Qemali dhe Jani Minga provizor
11412 2103 Vlorë, Himarë Art pamor (shkolla artistike) 2 JO Refuzim  
4749 1134 Vlorë, Himarë Biologji 1 JO Refuzim  
10625 1134 Vlorë, Himarë Biologji 2 JO Refuzim  
10579 1134 Vlorë, Himarë Biologji 3 JO Refuzim  
6118 1134 Vlorë, Himarë Biologji 4 JO Refuzim  
2405 1134 Vlorë, Himarë Biologji 5 JO Refuzim  
4302 1134 Vlorë, Himarë Biologji 6 JO Ismail Qemali provizor
10002 1134 Vlorë, Himarë Biologji 7 JO Refuzim  
10391 1134 Vlorë, Himarë Biologji 8 JO Ali Demi provizor
10747 1134 Vlorë, Himarë Biologji 8 JO refuzim  
11189 1134 Vlorë, Himarë Biologji 10 JO refuzim  
11290 1134 Vlorë, Himarë Biologji 11 JO refuzim  
5165 1134 Vlorë, Himarë Biologji 11 JO refuzim  
4608 1134 Vlorë, Himarë Biologji 13 JO refuzim  
11107 1134 Vlorë, Himarë Biologji 14 JO refuzim  
3751 1134 Vlorë, Himarë Biologji 15 JO refuzim  
11523 1134 Vlorë, Himarë Biologji 15 JO Qazim Pali provizor
5950 1134 Vlorë, Himarë Biologji 17 JO refuzim  
10472 1134 Vlorë, Himarë Biologji 17 JO refuzim  
6341 1134 Vlorë, Himarë Biologji 19 JO refuzim  
3096 1134 Vlorë, Himarë Biologji 20 JO refuzim  
11013 1134 Vlorë, Himarë Biologji 21 JO refuzim  
10673 1134 Vlorë, Himarë Biologji 22 JO refuzim  
3003 1134 Vlorë, Himarë Biologji 23 JO refuzim  
2374 1134 Vlorë, Himarë Biologji 24 JO refuzim  
6239 1134 Vlorë, Himarë Biologji 25 JO refuzim  
11011 1134 Vlorë, Himarë Biologji 26 JO refuzim  
11466 1134 Vlorë, Himarë Biologji 27 PO refuzim  
10635 1134 Vlorë, Himarë Biologji 27 PO refuzim  
10596 1134 Vlorë, Himarë Biologji 27 PO refuzim  
2799 1236 Vlorë, Himarë Edukim Fizik 1 JO refuzim  
11446 1236 Vlorë, Himarë Edukim Fizik 2 JO refuzim  
10189 1236 Vlorë, Himarë Edukim Fizik 3 JO Muco Delo vakant
9571 1338 Vlorë, Himarë Fizikë 1 JO Refuzim  
11169 1338 Vlorë, Himarë Fizikë 2 JO Ismail Qemali provizor
5081 1338 Vlorë, Himarë Fizikë 3 JO Ali Demi provizor
2195 1338 Vlorë, Himarë Fizikë 4 JO    
11375 1338 Vlorë, Himarë Fizikë 5 JO    
4779 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 1 JO    
9592 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 2 JO    
2028 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 3 JO    
10847 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 4 JO    
11325 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 5 JO    
11417 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 6 JO    
5887 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 6 JO    
10524 1389 Vlorë, Himarë Gjeografi 8 PO    
3757 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 1 JO Refuzim  
4331 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 2 JO Refuzim  
9853 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 3 JO Refuzim  
4167 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 4 JO Refuzim  
3307 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 5 JO Faslli Danaj provizor
2027 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 6 JO Refuzim  
4117 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 7 JO Naim Frasheri,Reshat Hoxha provizor
10376 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 8 JO Refuzim  
4866 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 9 JO Refuzim  
5727 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 10 JO Refuzim  
11150 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 11 JO Refuzim  
4018 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 12 JO Festim Hoxha,Sherishte. provizor(mesuese ndihmese)
4611 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 13 JO refuzim  
4952 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 14 JO Avni Rustemi,Trevllazer provizor(mesuese ndihmese)
9748 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 15 JO refuzim  
5879 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 16 JO refuzim  
10181 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 17 JO refuzim  
9986 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 18 JO refuzim  
5590 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 19 JO refuzim  
9867 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 20 JO refuzim  
11280 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 21 JO Hysen Çino provizor
11070 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 22 JO    
11220 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 23 JO    
10583 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 24 JO    
5351 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 25 JO    
10190 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 26 JO    
5050 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 27 JO    
10514 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 28 JO    
10382 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 29 JO    
5851 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 30 JO    
11209 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 31 JO    
11184 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 32 JO    
10224 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 33 JO    
6466 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 33 JO    
3949 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 35 JO    
5083 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 35 JO    
10027 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 37 JO    
4731 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 38 JO    
5129 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 39 JO    
10630 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 40 JO    
10202 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 41 JO    
11287 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 42 JO    
10679 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 43 JO    
10484 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 44 JO    
10538 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 45 JO    
11596 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 46 JO    
2513 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 47 JO    
10544 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 48 JO    
10816 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 49 JO    
11316 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 50 JO    
11512 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 51 JO    
4818 1440 Vlorë, Himarë Gjuhë Angleze 52 PO    
11097 1491 Vlorë, Himarë Gjuhë Frënge 1 JO Ali Demi vakant
11254 1491 Vlorë, Himarë Gjuhë Frënge 2 JO Refuzim  
10564 1491 Vlorë, Himarë Gjuhë Frënge 3 JO Refuzim  
6303 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 1 JO 4 Heronjte provizor
4988 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 2 JO Refuzim  
5599 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 3 JO Refuzim  
11030 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 4 JO Refuzim  
4218 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 5 JO Teli Ndini provizor(mesuese ndihmese)
3141 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 6 JO    
5336 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 7 JO    
11032 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 8 JO    
10961 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 9 JO    
10423 1593 Vlorë, Himarë Gjuhë Italiane 10 JO    
6443 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 1 JO Ibrahim Kushta provizor
3233 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2 JO refuzim  
11356 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 3 JO refuzim  
11455 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 4 JO Nikolla Xhuveli,Narte provizor
4601 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 5 JO 29 Nentori,Institucioni I.E.V.P provizor
5414 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6 JO Refuzim  
6012 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 7 JO Refuzim  
5344 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 8 JO Jani Minga provizor(mesuese ndihmese)
9728 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 9 JO Refuzim  
4809 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10 JO Refuzim  
4623 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 11 JO Refuzim  
6320 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 12 JO Refuzim  
1444 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 13 JO Refuzim  
3209 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 14 JO Balil Pelari(Orikum) + Hasan Mehilli(Dukat) provizor
4821 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 15 JO    
9196 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 16 JO    
6090 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 17 JO    
4131 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 18 JO    
4235 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 19 JO    
4068 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 19 JO    
11493 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 21 JO    
4717 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 22 JO    
11435 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 23 JO    
5357 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 24 JO    
9894 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 24 JO    
11320 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 26 JO    
10878 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 27 JO    
4296 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 28 JO    
11440 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 28 JO    
3207 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 30 JO    
10046 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 31 JO    
10287 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 31 JO    
11352 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 31 JO    
2315 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 31 JO    
1877 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 35 JO    
10355 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 36 JO    
9862 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 37 JO    
3815 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 38 JO    
5711 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 39 JO    
1848 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 40 JO    
11176 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 41 JO    
5786 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 42 JO    
2860 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 43 JO    
2380 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 44 JO    
2969 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 45 JO    
5793 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 46 JO    
2309 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 46 JO    
4245 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 48 JO    
10133 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 49 JO    
10078 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 50 JO    
11298 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 51 JO    
9816 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 51 JO    
11105 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 53 JO    
5690 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 54 JO    
4137 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 55 JO    
3749 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 56 JO    
9979 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 56 JO    
10587 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 56 JO    
9074 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 59 JO    
11341 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 60 JO    
9653 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 60 JO    
3936 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 60 JO    
11266 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 63 JO    
11329 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 63 JO    
9751 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 63 JO    
10476 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 66 JO    
10634 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 67 JO    
11349 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 68 JO    
11303 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 68 JO    
10373 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 68 JO    
5814 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 71 JO    
4644 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 72 JO    
10776 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 73 JO    
6363 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 74 JO    
6276 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 75 JO    
3730 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 76 JO    
2347 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 77 JO    
5064 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 78 JO    
10365 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 79 JO    
11066 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 80 JO    
11230 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 81 JO    
6051 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 82 JO    
11136 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 83 JO    
10720 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 84 JO    
9957 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 85 JO    
11000 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 85 JO    
10925 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 87 JO    
10184 1644 Vlorë, Himarë Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 88 PO    
10913 1746 Vlorë, Himarë Histori 1 JO Refuzim  
10945 1746 Vlorë, Himarë Histori 2 JO Refuzim  
2319 1746 Vlorë, Himarë Histori 3 JO Refuzim  
3996 1746 Vlorë, Himarë Histori 4 JO Refuzim  
11319 1746 Vlorë, Himarë Histori 5 JO Refuzim  
10279 1746 Vlorë, Himarë Histori 6 JO Refuzim  
5788 1746 Vlorë, Himarë Histori 7 JO Refuzim  
1760 1746 Vlorë, Himarë Histori 8 JO Refuzim  
2822 1746 Vlorë, Himarë Histori 9 JO Hysen Çino provizor
11294 1746 Vlorë, Himarë Histori 10 JO Refuzim  
10922 1746 Vlorë, Himarë Histori 11 JO Refuzim  
9586 1746 Vlorë, Himarë Histori 12 JO Refuzim  
9786 1746 Vlorë, Himarë Histori 13 JO Refuzim  
1377 1746 Vlorë, Himarë Histori 14 JO Refuzim  
10884 1797 Vlorë, Himarë Kimi 1 JO    
11466 1797 Vlorë, Himarë Kimi 2 JO    
1969 1797 Vlorë, Himarë Kimi 3 JO    
9890 1797 Vlorë, Himarë Kimi 4 JO    
6000 1797 Vlorë, Himarë Kimi 5 JO    
10314 1797 Vlorë, Himarë Kimi 6 JO    
6139 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 1 JO Refuzim  
11477 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 2 JO Refuzim  
6411 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 3 JO Marigo Posio provizor
10722 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 4 JO Lef Sallata provizor
9967 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 5 JO Refuzim  
4569 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 6 JO Tregtare provizor
6248 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 7 JO Refuzim  
10269 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 8 JO Refuzim  
4330 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 9 JO Refuzim  
5915 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 10 JO Idriz Rustemi provizor
5979 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 11 JO    
11010 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 12 JO    
4903 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 13 JO    
2447 1848 Vlorë, Himarë Matematikë 14 JO