LISTA EMRORE E VENDEVE BOSH/PROVIZOR VITI MËSIMORË 2019-2020
Date 20.09.2019
NR.ZVAPEMRI  SHKOLLËSPROFILINUMRI ORËVEVEND BOSH/PROVIZOR
1VLORE-HIMAREISMAIL QEMALIBIOLOGJI20Provizor
2VLORE-HIMAREFASLLI DANAJGJUHE ANGLEZE20Provizor
3VLORE-HIMARE"4 Heronjtë", VlorëEDUKIM FIZIK22Bosh
4VLORE-HIMARE"Balil Pelari", OrikumEDUKIM FIZIK22Bosh
5VLORE-HIMARE"Mustafa Qemal Ataturk"EDUKIM FIZIK22Bosh
6VLORE-HIMARE"Ali Demi" + "Musa Çakërri"EDUKIM FIZIK22Bosh
7VLORE-HIMARE"Ali Demi" + "Lef Sallata"EDUKIM FIZIK22Bosh
8VLORE-HIMARE"Rilindja", VlorëEDUKIM FIZIK22Bosh
9VLORE-HIMARE"Faslli Danaj", LlakatundEDUKIM FIZIK22Bosh
10VLORE-HIMARE"Selam Musai", Babicë e MadheEDUKIM FIZIK22Bosh
11VLORE-HIMARE"Rrapo Hasimi", KaninëEDUKIM FIZIK22Bosh
12VLORE-HIMARE"Kafil Malaj", BishanEDUKIM FIZIK22Bosh
13VLORE-HIMARE"Spiro Gjiknuri", HimarëEDUKIM FIZIK22Bosh
14VLORE-HIMARE"Hysen Çino", Hor -VranishtEDUKIM FIZIK22Bosh
15VLORE-HIMARE"Qazim Pali" BorshMatematike20Bosh
16VLORE-HIMARE"Qazim Pali" BorshEDUKIM FIZIK22Bosh
17VLORE-HIMARE"Memo Meto" KucHistori Gjeografi20Bosh
18VLORE-HIMARE"Memo Meto" KucEDUKIM FIZIK22Bosh
19VLORE-HIMAREISMAIL QEMALI "FitoreARSIM FILLOR20Provizor
20VLORE-HIMARE9-vjecare HimareHistori Gjeografi20Bosh
21VLORE-HIMARETaullah XhafaARSIM FILLOR20Provizor
22VLORE-HIMAREHajredin HaxhirajARSIM FILLOR20Provizor