Në bazë të kërkesës së shkolles 9-vjeçare "Loni Mone" Poro dt 14.02.2019, kërkohet mësues i profilit Arte dhe Edukim Fizik për periudhën 18.02.2019 deri në 18.03.2019 .