Në bazë të kërkesës së gjimnazit "Ali Demi"  dt. 04.02.2019 kërkohet mësues i profilit Edukim Fizik për periudhën 04.02.2019 deri në 03.03.2019 .