Në bazë të kërkesës së shkollës 9-vjecare “Kafil Malaj” Bishan, Vlorë, me nr. 214 prot, datë 04.02.2019 kërkohet një mësues i profilit Cikël i Ulët,  vend i lirë.