POFIL PER LENDET SHOQERORE.

EKONOMI   3 ORE KLASA XII
FILOZOFI  2 ORE  KLASA  XI
QYTETARI  2  ORE  KLASA  X
ARTE  KLASA  4  ORE   X -XI
TIK  KLASA    3  ORE  X -XI

SHERBIM KOMUNITAR   1  ORE
GUIDA               1  ORE
NDRYSHIME  KLIMATIKE   1  ORE