DAR Vlore njofton shpalljen e dy vendeve te lira per mesues:

1. Ne shkollen 9-vjecare "Selam Musai" ne profilin Gjuhe Frenge (E perkoheshme)

2. Ne "Musa Cakerri" ne profilin Gjuhe Frenge (e perkohshhme).

 

Te interesuarit te paraqesin kerkesat e tyre ne shkolle duke plotesuar te gjitha kriteret e Ligjit dhe udhezimeve per nivelin arsimor te mesuesit.