Mbeshtetur ne kerkesen e shkolles 9 vjeçare ''Shefqet Sulejmani'' Gjashte, ZVAP Sarande njofton shpalljen e vendit te ri te punes ne profilin Gjuhe angleze AMU .

Njoftimin mund ta shkarkoni ne linkun e meposhtem:

https://www.dropbox.com/s/66nn748y5s7s8hg/njoftim%20per%20shpalljen%20e%20vendit%20vakant%2020-jan-2020%2015-38-54.pdf?dl=0