Mbeshtetur  ne  kerkesen  e drejtorise  se  shkolles 9-vjecare ''9 Tetori'' Sarande, me  shkrese  zyrtare date 08.11.2019, nr.203 prot dhe  ne  kerkesen per  doreheqje te  mesueses se  kesaj shkolle , Laureta  Vaso te  shkolles 9-vjecare ''9 Tetori'' Sarande, ZVAP  Sarande ju  njofton:

Shpalljen  e vendit vakant ne profilin ''Histori- Gjeografi'' AMU.

Per sa me  siper  ZVAP ka bere shpalljen ne faqen web te  saj dhe ne kendin  e institucionit.

Me tej  do te kaloje ne procedurat e punesimit ne baze te renditjes ne portalin''Mesues per Shqiperine''2019.