TABELA E TRANSPARENCËS SË PORTALIT "MËSUES PËR SHQIPËRINË"
   
             
ZVAP RENDITJA PROFILI PRANOI/REFUZOI VEND VAKANT/PROVIZOR EMRI I SHKOLLËS
VLORE HIMARE 1 FIZIKE Refuzoi PROVIZOR  ALI DEMI
VLORE HIMARE 2 FIZIKE Pranoi  PROVIZOR  ALI DEMI
VLORE HIMARE 1 Gjuhe Italiane Pranoi  PROVIZOR  4 Heronjte 
VLORE HIMARE 1 Matematike Refuzoi PROVIZOR  Marigo Posio
VLORE HIMARE 2 Matematike Refuzoi PROVIZOR  Marigo Posio
VLORE HIMARE 3 Matematike Pranoi PROVIZOR  Marigo Posio
VLORE HIMARE 4 Matematike Pranoi PROVIZOR  Hajredin Haxhiraj
VLORE HIMARE 5 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 6 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 7 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 8 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 9 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 10 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 11 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 12 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 13 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 14 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 15 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 16 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 17 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 18 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 19 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 20 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 21 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 22 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 23 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 24 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 25 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 26 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 27 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 28 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 29 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 30 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 31 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 32 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 33 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 34 Matematike Refuzoi Bosh Borsh
VLORE HIMARE 1 Arsim Fillor Pranoi bosh  ISMAIL QEMALI
VLORE HIMARE 2 Arsim Fillor Refuzoi PROVIZOR  Selam Musai , Rilindja, Fitore, Hajredin Haxhiaj, Taulla Xhafa
VLORE HIMARE 3 Arsim Fillor Pranoi PROVIZOR  Selam  Musai
VLORE HIMARE 4 Arsim Fillor Refuzoi PROVIZOR  Rilindja, Fitore, Hajredin Haxhiaj, Taulla Xhafa
VLORE HIMARE 5 Arsim Fillor Pranoi PROVIZOR  Rilindja  
VLORE HIMARE 6 Arsim Fillor Refuzoi PROVIZOR   Fitore, Hajredin Haxhiaj, Taulla Xhafa
VLORE HIMARE 7 Arsim Fillor Pranoi PROVIZOR   Hajredin Haxhiaj
VLORE HIMARE 8 Arsim Fillor Refuzoi PROVIZOR  Fitore, Taulla Xhafa
VLORE HIMARE 9 Arsim Fillor Pranoi PROVIZOR  Fitore 
VLORE HIMARE 10 Arsim Fillor Refuzoi PROVIZOR  Taulla Xhafa
VLORE HIMARE 1 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  F.F.Danaj Llakatund
VLORE HIMARE 2 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  F.F.Danaj Llakatund
VLORE HIMARE 3 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  F.F.Danaj Llakatund,9 ore ne Hore Vranisht + djathtesi ,Vendi: Ali Demi - Gjuhe Angleze     (Provizor), 12 ore te Naim Frasheri + 9 ore ne Reshat Hoxha, Akerni
VLORE HIMARE 4 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  F.F.Danaj Llakatund
VLORE HIMARE 5 Gjuhe angleze Pranoi PROVIZOR  F.F.Danaj Llakatund
VLORE HIMARE 6 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze ,12 ore te Naim Frasheri + 9 ore ne Reshat Hoxha, Akerni.
VLORE HIMARE 7 Gjuhe angleze Pranoi PROVIZOR  12 ore te Naim Frasheri + 9 ore ne Reshat Hoxha, Akerni.
VLORE HIMARE 8 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze  ,Periudha 03.10.2019-31.10.2019
VLORE HIMARE 9 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze  ,Periudha 03.10.2019-31.10.2020
VLORE HIMARE 10 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze  ,Periudha 03.10.2019-31.10.2021
VLORE HIMARE 11 Gjuhe angleze Refuzoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze  ,Periudha 03.10.2019-31.10.2022
VLORE HIMARE 12 Gjuhe angleze Pranoi PROVIZOR  Ali Demi - Gjuhe Angleze  ,Periudha 03.10.2019-31.10.2023
VLORE HIMARE 1 Biologji Refuzoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 2 Biologji Refuzoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 3 Biologji Refuzoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 4 Biologji Refuzoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 5 Biologji Refuzoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 6 Biologji Pranoi PROVIZOR  Ismail Qemali 
VLORE HIMARE 1 Ed. Fizik Refuzoi Bosh Muco Delo, 4 Heronjte, Balil Pelari, MQA, Ali Demi,Musa Cakerri, Lef Sallata, Rilindja, F.Danaj, Selam Musai, Rrapo Hasimi, Kafil Malaj, Spiro Gjiknuri, Hysen Cino, Borsh, Memo Meto 
VLORE HIMARE 2 Ed. Fizik Refuzoi Bosh Muco Delo, 4 Heronjte, Balil Pelari, MQA, Ali Demi,Musa Cakerri, Lef Sallata, Rilindja, F.Danaj, Selam Musai, Rrapo Hasimi, Kafil Malaj, Spiro Gjiknuri, Hysen Cino, Borsh, Memo Meto 
VLORE HIMARE 3 Ed. Fizik Pranoi Bosh Muco Delo
VLORE HIMARE 1 Frengjisht Pranoi Bosh  ALI DEMI
VLORE HIMARE 1 Arsim Special Pranoi bosh  Lef Sallata
VLORE HIMARE 2 Arsim Special Pranoi bosh  Lef Sallata
VLORE HIMARE 3 Arsim Special Pranoi bosh  Rilindja 
VLORE HIMARE 4 Arsim Special Pranoi bosh  24 Maji
VLORE HIMARE 5 Arsim Special Pranoi bosh  Muço Delo
VLORE HIMARE 6 Arsim Special Pranoi bosh  Lef Sallata
VLORE HIMARE 7 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune Lef Sallata
VLORE HIMARE 8 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune    PLM
VLORE HIMARE 9 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune Lef Sallata
VLORE HIMARE 10 Arsim Special Refuzoi bosh  Janë ne mardhënie pune
VLORE HIMARE 11 Arsim Special Pranoi bosh  Muço Delo
VLORE HIMARE 12 Arsim Special Refuzoi bosh  Janë ne mardhënie pune
VLORE HIMARE 13 Arsim Special Pranoi bosh  lef Sallata
VLORE HIMARE 14 Arsim Special Pranoi bosh  Muço Delo
VLORE HIMARE 15 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune 24 Maji
VLORE HIMARE 16 Arsim Special Refuzoi bosh   
VLORE HIMARE 17 Arsim Special Pranoi bosh  Ismail Qemali
VLORE HIMARE 18 Arsim Special Pranoi bosh  24 Maji
VLORE HIMARE 19 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune PLM
VLORE HIMARE 20 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune Lef Sallata
VLORE HIMARE 21 Arsim Special Pranoi bosh  Avni Rustemi
VLORE HIMARE 22 Arsim Special Pranoi bosh  Avni Rustemi
VLORE HIMARE 23 Arsim Special Refuzoi bosh  Është në mardhënie pune Lef Sallata
VLORE HIMARE 1 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare,
VLORE HIMARE 2 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 3 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 4 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 5 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 6 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 7 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 8 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 9 Histori Pranoi PROVIZOR  Gjeografi  14  ore ne Hore Vranisht + djathtesi 
VLORE HIMARE 10 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 11 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 12 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 13 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 14 Histori Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 1 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 2 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 3 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 4 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 5 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 6 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 7 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 8 Gjeografi Refuzoi bosh  Memo Meto, Borsh, 9-Vjecare Himare
VLORE HIMARE 1 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Pranoi PROVIZOR  Nikolla Xhuveli,Nartë
VLORE HIMARE 2 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Refuzoi bosh Ismai Qemali,Fitore
VLORE HIMARE 3 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Refuzoi bosh Ismai Qemali,Fitore
VLORE HIMARE 4 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi Pranoi PROVIZOR  Ismai Qemali,Fitore
VLORE HIMARE 1 Art pamor (shkolla artistike) Pranoi PROVIZOR  Selam Musai 
VLORE HIMARE 1 Muzikë (shkolla artistike) Pranoi Bosh Naim Frashëri
VLORE HIMARE 2 Muzikë (shkolla artistike) Pranoi PROVIZOR  Naim Frashëri
VLORE HIMARE 3 Muzikë (shkolla artistike) Pranoi PROVIZOR  Musa Çakerri,Ismail Qemali
VLORE HIMARE 1 Muzikë Pranoi Bosh Naim Frashëri
VLORE HIMARE 1 Teknologji Informacioni dhe Komunikimi Pranoi PROVIZOR  Faslli Danaj,Rrapo Hasimi