Vëndi i lirë në:

Shkollën e Mesme e Bashkuar  "Qazim Pali"  Borsh

Arsimi fillor    - ngarkesa provizor