Vënde të lira

       a)      Hore Vranisht  “Hysen Cino”

  •  Edukim Fizik
 bGjimnazi  “Spiro  Gjikuari “ Himarë
  • Matematik  4 ore + Fizike 9 ore shkolla Ismail Qemali Vlore
  • Arsimi fillor 15.10.2019 deri me 25.10.2019  Muco Delo
  • ALI DEMI       10 Ore  Biologji  vend provizor
  •                      Gjuhe Angleze  03.10.2019-31.10.2019

  • Lukove  Arsim Fillor deri ne 1/12/2019