Print
Hits: 661

                Vënde te lira

 

a)      Hore Vranisht  “Hysen Cino”

·         Edukim Fizik

·         Histori Gjeografi       14 ore  + djathtësi

·         Anglisht                   9  ore  +djathtësi

   

b)       Akreni  “Reshat Hoxha  “

 

·         Anglisht    9 ore +5 ore djathtesi

 

c)       Gjimnazi  “Spiro  Gjiknuri “ Himare

       

d)       Rapo Hasimi +F.F.Danaj

           Vend provizor 11 ore Kanine +7ore Llakatunde

   e)     Nikolla Xhuveli  Narte

          Gjuhe Shqipe vend provizor

f) Ismail Qemali Fitore

Gjuhe shqipe vend provizor 15 ore

Arsim Fillor