Te gjithe te interesuarit për lëndët Edukim Fizik, Art Pamor dhe Ed. Muzikor te paraqesin dok dhe kerkesen prane ZVAP Vlore-Himare me poste brenda dates 25.09.2019.