NJOFTIM I RËNDËSISHËM

-Praktikantët që kanë zhvilluar këtë vit praktikën profesionale për profesionin  e mësuesit

-Praktikantët që kanë kryer në vite të tjera por nuk janë paraqitur për intervistë ose nuk kanë dorëzuar portofolin e praktikantit se:

·   Datat e intervistës dhe dorëzimit të portofolit do të jenë  9, 10, 11 KORRIK 2019

·   Orari i intervistës do të jetë 09.00-14.00

·   Mjedisi i dorëzimit të portofolit dhe zhvillimit të intervistës  SHKOLLA 9-VJEÇARE “MUSA ÇAKËRRI”

PRAKTIKANTËT DO TË INTERVISTOHEN PËRKATËSISHT SIPAS PROFILEVE 

  • DT 09 KORRIK 2019 PROFILET  ARSIM FILLOR, BIOLOGJI-KIMI, FIZIKË
  • DT 10 KORRIK 2019 PROFILET  GJUHËT E HUAJA, HISTORI-GJEOGRAFI, MATEMATIKË, INFORMATIKË
  • DT 11 KORRIK 2019 PROFILET  GJUHË SHQIPE DHE LETËRSI