Në datën 28.08.2018 ora 11:00 do të jepet intervista për Praktikantet e Praktikes Profesionale qe nuk morën pjesë në datat 2.3.4 korrik 2018