Data 2 Korrik 2018 profilet Arsim Fillor , Biologji, Gjuhe Italiane

Data 3 Korrik 2018 profilet Gjuhe Shqipe Letersi ,Gjuhe Angleze

Data 4 Korrik 2018  profilet Histori,Gjeografi, Kimi, Matematike -Fizike , Shkenca Kompiuterike

Vendi ku do te zhvillohet intervista eshte shkolla Musa Çakerri ne oren 10:00