Dorëzimi  i portofolit te praktikantitDorëzimi i portofolit të praktikantit do te  filloi nga data 11.05. 2018  deri në daten 15.06 .2018