Nr. Kodi i kandidatit Gjinia Nëse e ka dhene testin (Viti) Konfirmimi per permiresim te rezultatit (PO ose JO) Lënda Pikët e dosjes nga DAR
1 2018066 M Jo SK MUZ 20.9
2 2018257 M Jo SK MUZ 19.4
3 2018241 M JO SK MUZ 18.7
4 2018238 F JO SK MUZ 17.9
5 2018184 M JO SK MUZ 7.3
6 2018183 M JO SK MUZ 7