Në dt 1 mars 2014, ora 9.00 në ambientet e shkollës së mesme me kohë të shkurtuar “Kostandin Kristoforidhi”, do të zhvillohet faza e tretë e olimpiadës në lëndën e matematikës me nxënësit e klasave të nënta.

Lutemi, nga ana juaj, të merrni masat e duhura për paraqitjen e nxënësve në shkollë në orën 8.30 dhe pajisjen e tyre me fletore, stilolaps si edhe dokument identifikimi.