NJOFTIMIN E MASR; MBI FILLIMIN E BISEDIMEVE PER LIDHJEN E KONTRATES KOLEKTIVE TE PUNES NE DEGEN E  MESUESISE.

 

 

Ketu Gjeni Njoftimin