Në bazë te vlerësimeve të bëra nga komisioni Multidisiplinar pranë DAR Vlorë deri në datën 22.09.2017 rezulton se duhen në total 36 + ¾ mësues.

Më poshtë po paraqesim nr e mësuesve mbështetës për cdo shkollë të nevojshëm .   

 1. Shkolla 9-vjeçare Rilindja                                               2 mesues + 6 ore
 2. Shkolla 9-vjeçare Ismail Qemali                                     2 mesues
 3. Shkolla 9-vjeçare Lef Sallata                                          7 mesues
 4. Shkolla 9-vjeçare Muco Delo                                         3 mesues
 5. Shkolla 9-vjeçare Avni Rustemi                                     1 mesues + 12 ore
 6. Shkolla 9-vjeçare Jani  Minga                                        3 mesues
 7. Shkolla 9-vjeçare 15 Tetori                                            1 mesues
 8. Shkolla 9-vjeçare Zigur Lelo                                          1 mesues
 9. Shkolla 9-vjeçare Marigo Posio                                      2  mesues
 10. Shkolla 9-vjeçare Teli Ndini                                          2 mesues
 11. Shkolla 9-vjeçare Ilia Kici Dashi Mifol                         1 mesues
 12. Shkolla 9-vjeçare Ismail Qemali Fitore                           1 mesues
 13. Shkolla 9-vjeçare Faslli Danaj   Llakatund                    1 mesues
 14. Shkolla 9-vjeçare Idriz Rustemi Risili                            1 mesues
 15. Shkolla 9-vjeçare Balil Pelari Orikum                            1 mesues
 16. Shkolla 9-vjeçare Zonja Curre Tragjas                             12 ore
 17. Shkolla 9-vjeçare Todi Koceli  Selenice                         1 mesues
 18. Shkolla 9-vjeçare Deshmoret e Peshkepise                     1 mesues
 19. Kopshti Nr.2                                         1 mesues                 
 20. Kopshti Nr.5                                         1 mesues
 21. Kopshti Nr.11                                                 15 ore                      
 22. Kopshti  “1 Maji”                                  1 mesues                      
 23. Kopshti “Mustafa Kemal Ataturk”       1 mesues                      

                                                              Totali  36 mesues + ¾ mesues 

 

Per te gjithe keta femije do te mundesohet mesues mbeshtetes qe permbushin kushtet e Ligjit, " Arsim Special", Diplome te nivelit te dyte.  Duke qene se ne portalin mesues per shqiperine nuk ka mesues ne kete profil ftohen te gjithe kandidatet qe plotesojne kriteret e ligjit te mund te paraqesin dosjet prane shkollave perkatese.