Ceremonia e Diplomimit të Maturës 2017 do të zhvillohet në datën 28.06.2017 ora: 19:00-22:00 në bulevardin Vlorë-Skelë deri në LungoMare Vlore