Urdhër Nr. 53, datë 25.02.2014 "Për miratimin e Formularit A1 dhe A1-Z si dhe udhëzimet përkatëse për Maturën Shtetërore 2014"

 

 

Lista e programeve orientuese të miratuara nga Ministri për Maturën Shtetërore 2014

 

I. Provim i detyruar


1. Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamë (për gjimnazin dhe gjimnazin gjuhësor)

2. Gjuhë shqipe dhe letërsi bërthamë

(për gjimnazin me kohë të shkurtuar, artistike, sportive, të mesme profesionale)

3. Matematikë bërthamë (për gjimnazin)

4. Matematikë bërthamë (për gjimnazin gjuhësor)

5. Matematikë bërthamë (për gjimnazin me kohë të shkurtuar, artistike, sportive, të mesme profesionale)

6. Gjuhë angleze

7. Gjuhë frënge

8. Gjuhë italiane

9. Gjuhë gjermane

 


II. Provim me zgjedhje


Për të gjitha shkollat

1. Gjuhë gjermane

2. Gjuhë italiane

3. Gjuhë frënge

4. Gjuhë angleze

5. Gjuhë greke

6. Gjuhë turke

7. Gjuhë spanjolle

8. Letërsi e thelluar

9. Matematikë e thelluar

10. Kimi bërthamë

11. Kimi e thelluar

12. Fizikë bërthamë

13. Fizikë e thelluar

14. Biologji bërthamë

15. Biologji e thelluar

16. Histori bërthamë

17. Histori e thelluar

18. Gjeografi bërthamë

19. Gjeografi e thelluar

20. Ekonomi bërthamë

21. Ekonomi e thelluar

22. Teknologji bërthamë

23. Teknologji e thelluar

24. Qytetari

25. Psikologji

26. Filozofi

27. Sociologji


Vetëm për shkollat artistike

1. Histori muzike

2. Histori arti

3. Histori baleti

 

Vetëm për shkollat profesionale

Teoria Profesionale