Mëposhtë keni listat e Portalit 2017 me piket e Dosjes. Secili Kandidat ka nje nje kod Personal bashkengjitur me Emrin ne Listen e PARE. 

Lista e Dyte ka vetem Kodin dhe Nr e Pikeve te dosjes.

Si te kontrolloni piket tuaja:

1. Hapni Listen e pare dhe gjeni Kodin Tuaj

2. Hapni Listen e dyte dhe me Kodin tuaj gjeni piket e Dosjes.

Suksese!

 

1.Lista e Kandidateve me Kodin Personal

2.Lista e Kandidateve me Kodin dhe Piket e Dosjes