KUJTESE PER KUALIFIKIMIN E MESUESVE 2016

Ne vijim te procesit te kualifikimit, gjeni ne vijim disa informscione te rendesishme per testimin e kualifikimit qe do te zhvillohet ne daten 7.05.2016

1)    DAR. Vlore do ta zhvilloje testimin e kualifikimit ne Gjimnazin “Partizani”

2)    Mesuesit qe do ti nenshtrohen testimit duhet qe diten e provimit te pajisen patjeter me karten e identitetit (ose pasaporte)

3)    Mesuesit qe do ti nenshtrohen testimit duhet qe diten e provimit te ndodhen ne mjedisin perkates ne oren 8.30.

4)    Listat e emrave sipas sallave do te jene te afishuara ne hyrje te mjesisit, gjithsesi keto lista do te gjenden edhe ne kutine e provimit.