Axhenda Javore

29.02.2016- 4.03.2016

 

E Hënë Datë. 29.02.2016

 1. Mbledhje me  titullarin
 2. Sektori SKC: oret e hapura, olimpiadat, aktivitetet per javen e Mesuesit, 7 Marsin.
 3. Sektori SPZH: raportim mbi burimet njerezore dhe fazen per realizimin e prokurimeve. Kthimi i pergjigjeve ne institucione, per qytetaret dhe portale.
 4. Vezhgim oresh mesimore ne shkollen "Ali Demi".
 5. Komunikim me NJPV-te Vlore, Selenice.
 6. Takim me mediat, per punesimet nga portali, kualifikimi dhe Java e Mesuesit.
 7. Ndjekja e shkresave, udhezimeve, urdherave.


E Martë  Datë. 01.03.2016

 1. Relacioni i verifikimit te listeprezencave nga SPZH-ja.
 2. Vezhgim i veprimtarive ne SHQK- "Marigo Posio".
 3. Vezhgim i veprimtarive ne QKF.
 4. Ndjekja e shkresave , udhezimeve, urdherave.
 5. Pjesemarrje ne aktivitete ne shkolla, sipas planit për Javën e Mësuesit

 

E Mërkure Datë 02.03.2016

 1. Vezhgim oresh mesimore, aktivitete, ne shkollen "Zigur Lelo"
 2. Monitorim i procesit mesimor ne shkollat me klasat mbasdite "Jani Minga".
 3. Takim me shoqatat per personat me aftesi te kufizuara.
 4. Ndjekja e shkresave , udhezimeve, urdherave.
 5. Pjesemarrje ne aktivitete ne shkolla , sipas planit për Javën e Mësuesit

 

E Enjte Datë 03.03.2016

 1. Ndjekja e shkresave , udhezimeve, urdherave.
 2. Pjesemarrje ne aktivitete ne shkolla , sipas planit për Javën e Mësuesit.

 

E premte dt. 04.03.2016

 1. Takim me shefat e sektoreve ( ecuria e javes, probleme, aktivitete, 7 Marsi).
 2. Ndjekja e shkresave , udhezimeve, urdherave.
 3. Pjesemarrje ne aktivitetin per 7 Marsin ne bashkepunim me bashkine Vlore.
 4. Monitorim i procesit mesimor ne shkollat me turnin mbasdite "Rilindja".

5.      Pjesemarrje ne aktivitete ne shkolla , sipas planit për Javën e Mësuesit

Misioni yne eshte dija dhe edukimi.Le te vazhdojme sfiden e rruges drejt cilesise ne arsim!