Për të gjithë kandidatët e portalit "Mësues për Shqipërinë" 2016 duhet të paraqiten pranë zyrës së SKC-së në DAR-Vlorë që të përditësojnë adresat e tyre të email dhe nr e tyre të telefonit sepse çdo komunikim në vazhdim do të jetë vetëm në këto dy mënyra dhe është përgjegjësia juaj nëse nuk përditësoni të dhënat.