Data: 19,12,2015

Ora: 09:00

Vendi: Shkolla Ali Demi

 

PS: Të gjithë personat duhet të jenë të pajisur me dokument identifikimi të vlefshëm