DAR Vlorë njofton aplikantet se:

 

1-      Te Gjithë aplikantet duhet te aplikojne ne Portal deri ne daten 12 dhjetor duke e marre ne konsiderate edhe kete date deri ne oren 24:00

2-      Aplikantet te cilet kane marre pjese ne testimin e vitit te kaluar, kane dorezuar dosjen dhe u eshte bere vleresimi me shtojcen 3 duhet te orientohen sipas rasteve te meposhtme:

a.       Nëse duan të ruajnë rezultatin e testimit te vitit te kaluar, nuk duhet te aplikojne ne portal;

b.      Nëse duan te ri-futen ne provimin e datës 19 dhjetor dhe të perfitojne rezultatin e ri, duhet te aplikojne patjeter ne portal;

 

Rasti: Nëse nje aplikant i vitit te kaluar, ka dorezuar dosjen ne perputhje me afatet e dorezimit dhe ka aplikaur ne portalin Mesues per Shqiperine gabimisht (nese kerkon te mbaje rezultatin e vitit te kaluar) duhet te beje deri ne daten 14 dhjetor njoftimin perkates ne adresen mesues@arsimi.gov.al . Ju lutemi respektoni plotesisht kete afat te vendosur.