Të nderuar,

Ju lutem gjeni bashkëngjitur me këtë e-mail KARTËN E PERFORMANCËS SË SHKOLLËS të miratuar nga Ministrja, znj. Lindita Nikolla.

Faleinderit!