Provimi i Shtetit për Kanidatët për Mësues për sesionin e Dimirit duhet të rregjistrohen në DAR Brenda datës 09,11,2015.