Bashkelidhur per zbatim shkresen nr 1453 te Drejtorise Rajonale per Kufirin dhe Migracionin Vlore.

Ne regjistrimin e femijeve me shtetesi te huaj ne shkollat tuaja, ju duhet te keni parasysh qe pervec dokumenteve te tjera t'u kerkoni te paraqesin dhe lejen e qendrimit leshuar nga kjo drejtori. Per me teper shikoni shkresen bashkelidhur.

Kliko Ketu per Shkresen