Njoftim

Të gjithë përfaqësuesit e portalit të paraqiten në DAR për të verifikuar dhe njëherë numrin personal të telefonit pasi na dalin problem me njoftimet, kur nuk janë të saktë numrat që Ju keni në dosjet tuaja

Specialistja e Burimeve Njerëzore