Po publikojmë Modelin e Certifikates te Matures Shteterore 2014, per gjimnazet.

Ndryshimet me modelin e vitit (2013) konsistojne ne:

1.     Ne faqen e pare eshte shtuar provimi i Gjuhes se huaj(D3).
2.     Piket mesatare ne faqen e pare duhet ti shkruani me dore sipas perllogaritjes qe del vete ne faqen e dyte.
3.     Faqja e dyte e certifikates nuk ndryshon eshte njesoj me vitin e kaluar.
4.     Per perdorimin e Modelit te Certifikates se Matures Shteterore2014, veproni njesoj si vitin e kaluar, shkarkoni dhe instaloni ne kompjuterin tuaj versionin e fundit te Adobe Reader (XI) ne adresen http://get.adobe.com/reader/ .

Per cdo paqartesi teknike na kontaktoni me sektorin TIK në DAR Vlorë

Per cdo gje tjeter kontaktoni me Sektorin SKC DAR Vlore

 

SHKARKO CERTIFIKATEN KETU