Ne baze te nxjerrjes se notes perfundimtare per te ardhur ne ndihme te mesuesve te shkollave te mesme po ju vendosim modelin e nje Tabele me formule per nxerrjen e notave!

 

TABELA E NOTAVE PERFUNDIMTARE