Struktura e testit të gjuhës së huaj (provim i detyruar, D3)

 

 

  1. Struktura e testit të Anglishtes - D3
  2. Struktura e testit te Frengjishtes - D3