Datat e provimeve janë :

  • Gjuhë shqipe dhe letërsi më 30 Maj

  • Matematikë në 9 Qershor

  • Gjuha e huaj në 16 Maj (pra do të bëhet më parë)

  • Dhe provimet me zgjedhje më 18 Qershor