Të gjithë maturantët duhet te kryejnë rregjistrimin ne portalin qeveritarë brenda datës 17.03.2014 si dhe u vendos gjate trajinimit te zhvilluar me Drejtoret e Shkollave dhe Kordinatorët. Për cdo lloj Problemi ju Lutemi konsultohuni me udhezuesin ne linkun e mëposhtëm:

 

Udhëzuesi teknik A1, A1Z - Aplikimi nga portali qeveritar e-albania që mund të kryhet nga vetë maturanti