Njoftohen të gjithë shkollat e mesme që të pajisin Këndin e Maturës me elementët e mëposhtëm:

  • Një pjesë e Rregullores se MSH 2014
  • Lista e provimeve me zgjedhje me kreditet përkatëse
  • Fondi i pyetje-përgjigje
  • Komisioni i KSHMSH
  • Komisioni i Këshillimit te Karrierës
  • Grafiku i konsultimeve
  • Grafiku i takimeve me maturantë dhe prindër
  • Kalendari i datave të paraprovimeve
  • Datat e provimeve pasi të shpallen nga Ministria e Arsimit dhe Sportit