PROGRAMET ORIENTUESE PËR MATURËN SHTETËRORE 2014

PROVIM I DETYRUAR

Lista e programeve orientuese të Maturës Shtetërore 2014

 1. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi bërthamë (për gjimnazin dhe gjimnazin gjuhësor)
 2. Gjuhë Shqipe dhe Letërsi bërthamë (për gjimnazin me kohë të shkurtuar, artistike, sportive, të mesme profesionale)
 3. Matematikë bërthamë (për gjimnazin)
 4. Matematikë bërthamë (për gjimnazin gjuhësor)
 5. Matematikë bërthamë (për gjimnazin me kohë të shkurtuar, artistike, sportive, të mesme profesionale)
 6. Gjuhë angleze
 7. Gjuhë frënge
 8. Gjuhë italiane
 9. Gjuhë gjermane

PROVIM ME ZGJEDHJE

Për të gjitha shkollat e mesme

 1. Gjuhë gjermane
 2. Gjuhë italiane
 3. Gjuhë spanjolle
 4. Gjuhë frënge
 5. Gjuhë angleze
 6. Gjuhë greke
 7. Gjuhë turke
 8. Letërsi e thelluar
 9. Matematikë e thelluar
 10. Kimi bërthamë
 11. Kimi e thelluar
 12. Fizikë bërthamë
 13. Fizikë e thelluar
 14. Biologji bërthamë
 15. Biologji e thelluar
 16. Histori bërthamë
 17. Histori e thelluar
 18. Gjeografi bërthamë
 19. Gjeografi e thelluar
 20. Ekonomi bërthamë
 21. Ekonomi e thelluar
 22. Teknologji bërthamë
 23. Teknologji e thelluar
 24. Qytetari
 25. Psikologji
 26. Filozofi
 27. Sociologji

Vetëm për shkollat artistike

 1. Histori muzike
 2. Histori arti
 3. Histori baleti

Vetëm për shkollat profesionale

Teori profesionale

 1. Administrim biznes
 2. Automatizim (pilot PEM)
 3. Bujqësi
 4. Elektronikë
 5. Elektroteknik
 6. Gjeodezi
 7. Hoteleri-Turizëm
 8. Instalues i Sistemeve Termohidraulike
 9. Llogari
 10. Mbështetje e përdoruesve të TIK
 11. Mekanike
 12. Ndërtim
 13. Përpunim druri
 14. Rrjete të dhënash
 15. Silvikulturë
 16. Shërbime bankare
 17. Shërbime mjetesh transporti
 18. Shërbime sociale dhe Shëndetësore
 19. Teknologji ushqimore
 20. Tekstil-konfeksion
 21. Veterinari