Ne periudhen 3 Gusht - 10 Gusht 2020, sistemi I matures shteterore do te jete I hapur per aplikime me formularin A1Z, per te gjithe ata qe nuk e kane plotesuar formularin A1Z per MSH 2020. Procedura qe do te ndiqni per plotesimin e formulareve A1Z eshte e njejte me ate qe keni ndjekur ne fazat e meparshme te aplikimit. Te interesuarit te paraqiten prane ZVAP Vlore per te terhequr formularin