Njoftim!

Të gjithë aplikantët që kanë dorëzuar dosje ne DRAP Durrës,por vendbanimin e kanë prasnë ZVAP Vlorë-Himarë,shtojca Nr.3 gjendet ne DRAP Fier.