Ju njoftojmë se kush nuk ka tërhequr shtojcen nr.3 për provimin ''Mësues për Shqipërinë'' të paraqitet pranë ZVAP Vlorë-Himarë.Në faqen e QSHA dalin listat emërore për provimin  sipas datave në kalendar.