Njoftim!

Të gjithë aplikantët  që kanë dorëzuar dosje ne DRAP Durrës ,por vendbanimin e kanë pranë ZVA-Vlorë-Himarë, shtojca Nr.3 gjendet në DRAP Fier.