NJOFTOHEN TE GJITHE KANDITATET PER PROVIMIN E INFORMATIZUAR SE TERHEQJA E SHTOJCES 3 BEHET NGA DATA 22 QERSHOR DERI NE 24 QERSHOR 2020,PRANE ZVAP VLORE-HIMARE.